TMMOB İstanbul İKK: “Ülke, Kriz ve İşsizlikle Kavrulurken Sn. Başbakan Odalarla Uğraşmaktadır!”

Ankara Kızılcahamam’da yapılan AKP 13.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde meslek odalarının adını vererek, meslek odalarını belediye uygulamalarının önünde engel yaratmakla ve ideolojik davranmakla suçlamıştır. Konuşmasında meslek odalarının yaşanabilir kentler ideolojisini ve yağma politikalarına karşı hak arayışlarını kendi bakış açısıyla eleştirmiştir. Hukuka saygılı olan kimseler ise kamu, toplum ve çevre yararına odaların sürdürdükleri çalışmalardan rahatsızlık duymazlar. Kaldı ki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları Anayasa’nın 135. Maddesi gereği kurulmuş olup bunları “sivil toplum örgütü” olarak nitelemek de Anayasa’nın özüne aykırıdır.

 

 

İktidarın Odaların etkinliğini azaltacak yasal düzenleme hazırlıkları içinde olduğunu bildiğimiz bir süreçte yapılan açıklama ile bu düzenleme için bir gerekçe oluşturma gayreti olduğu da anlaşılmaktadır. Odalarımız tüm bu girişimlere karşın, kimseden talimat almadan; arsa ve arazi yağmasına, kentsel talana, kente karşı işlenen suçlara karşı, çağdaşlıktan, bilimden, demokrasiden ve halktan yana tavrını, bu güne kadar sürdürdüğü gibi, bundan sonra da hukuk çerçevesinde sürdürecektir.

 

Meslek Odaları, AKP iktidarının olduğu dönemde de çalışmalarına devam etmiş olup, gelecekte de devam edecektir. Bu süreçte açılan davaların sayısının fazla olmasının nedenini AKP hükümeti kendisine sormalıdır. Küresel sermayenin politikaları ile hareket eden hükümet; kamu yararını gözeten projeler yerine parçacı ve kent bütününün işleyişini zedeleyen, rant projelerinin uygulanması için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu yüzden de Odalarımızın açmış olduğu davalarda büyük bir çoğunlukla haklı olduğumuz yönünde yargı kararları çıkmıştır. Mevcut konumunu hukuktan alan Sn. Başbakanın yasal mücadelelerimizdeki haklılıklara kızmak yerine, hukuka saygı anlayışıyla hareket etmesini ve yargı kararlarını uygulamasını bekleriz.

 

Biz meslek odaları, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklarının özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkmaya; gıda, su, elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ulaşım ve kentsel uygulamaların soygun kapısı olmamasına, kısacası ülkenin talan edilmesine dur demek için çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Saygılarımızla,

 

Tores DİNÇÖZ

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri