8-10 Ocak 09 – TMMOB İzmir Kent Sempozyumu

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz bilimsel teknik toplantılarda, meslek alanlarımızla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Meslek alanlarımıza giren konularda ülkemize, kentimize yönelik görüşlerimizi dile getirdik. Bunları gerek basın aracılığıyla gerek doğrudan siyasi iktidarlarla, yerel yönetimlerle ve kamuoyuyla paylaştık.

 

Yerel Seçimlerin gerçekleştirileceği Mart 2009’dan önce kentimize dair görüşlerimizi kentin sorunlarını toplu olarak ele almayı ve dokümanter bir çalışma yapmayı hedefledik.

 

Bu hedef doğrultusunda tüm Odalarımızın yöneticilerinin katılımıyla oluşturduğumuz ekip 9 aydır yürüttüğü çalışmalar sonunda İzmir Kent Sempozyumunun hazırlıklarını tamamladı.

 

Bu çalışmada amacımız, İzmir’in tüm sorunlarının bilimsel ve kamu yararını gözeten bir yaklaşımla ele alınacağı, çözüm önerilerinin sunulacağı bir zemin yaratmak ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, halkımızla kentimizin geleceğini tartışmaktır.

 

İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilir. İzmir’de “kent bilincinin oluşması” ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları önem taşımaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda TMMOB İzmir Kent Sempozyumu 8-10 Ocak 2009 tarihleri arasında İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecektir.

 

Hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği sempozyumumuzda kentin sorunları 5 ana başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar;

 

1. Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin Planlanması,

2. Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu / Doğal Afetler ve İzmir,

3. Kentsel planlama ve Yapılaşma Politikaları ve Uygulamalar,

4. Kentleşme Sürecinde Tarım,

5. İzmir’in Enerjisi ve Doğal Kaynakları’dır

 

Bu başlıkların yanısıra mahalle sorunlarına yönelik olarak “muhtar anketi”, öğrenci üyelerimizin hazırladığı öğrencilere yönelik anket çalışması ve Kadın Çalışma Grubu üyelerimizin hazırladığı bildiriler de yer alacak. Bunların dışında “Nasıl bir kent yönetimi” başlıklı panelde taraf kurum temsilcileri ile kent yönetimini masaya yatırmak istiyoruz. Ayrıca izmir kentini fotoğraflarla belgelemek amacıyla sempozyum kapsamında “Fotoğraflarda İzmir” isimli bir fotoğraf yarışması da düzenlemiş bulunuyoruz. Yarışmaya katılan fotoğraflar sempozyum sırasında sergilenecektir.

 

Bizler TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak;

 

Planlı, sağlıklı, güvenli bir İzmir istiyoruz.

Kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla tüm yaşayanların dostu bir İzmir istiyoruz.

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlanan, birlikte yönetilen bir İzmir istiyoruz.

Kolay ulaşılan, güvenli yapıları olan, alt yapı sorunu olmayan, suyu temiz ve bol bir İzmir istiyoruz.

Havası temiz, yeşili bol, enerji sorunu olmayan bir İzmir istiyoruz.

Zengin Ege kültürümüzü doyasıya yaşamak istiyoruz.

Tüm İzmirlileri, İzmir’in sakini değil sahibi olmaya davet ediyoruz. Sempozyumumuza İzmir halkını, yerel yönetimlere aday olan tüm belediye başkan adaylarını, belediye meclisi adaylarını, il genel meclisi adaylarını ve muhtar adaylarını kentin geleceğini tartışmak üzere davet ediyoruz.

Ayrıca yerel yönetimlerin hukuka ve tekniğe aykırı projelerine karşı çıkan meslek odalarının yaklaşımını “ideolojik” bulduğunu açıklayan Başbakana da buradan bir yanıt vermek istiyoruz: 

Kendileri meslek odalarının eleştirilerine veryansın edeceğine ne dediklerini dinleseydi; belki de hiç değilse kendi iktidarları döneminde kentlerimiz planlı, sağlıklı, güvenilir olma yolunda bir adım atabilirdi. Susuzluk, ulaşım ve alt yapı problemleri, plansız, sağlıksız yapılaşma, çevre ve orman katliamı bu ikidar döneminde yaşanılan felaketlerden sadece bir kaç tanesidir. Kendilerini bilime, tekniğe, hukuka meslek odalarıyla işbirliğine ve bu vesileyle TMMOB İzmir Kent Sempozyumuna davet ediyoruz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU