Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 4 Aralık 2008 Dünya Madenciler Günü İle İlgili Basın Açıklaması

Bugün 4 Aralık 2008 Dünya Madenciler Günü.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bu günü; milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemez bir yer altı kaynağımız olan madenlerimizin uluslar arası madencilik tekellerinin çıkarına değil kamu yararı doğrultusunda ve çevre ve doğal, kültürel zenginliklerimizi koruyarak değerlendirilmesine yönelik politikaların hayat geçirilmesini hedefleyen bir güne çevirme kararlılığındadır.

 

Çünkü,

 

Bugün, ülkemizin yer altı kaynakları tam bir sömürge madenciliği – talan madenciliği mantığı ile yok edilmektedir.

 

Bugün; başta Bergama, Eşme ve Efemçukuru olmak üzere bir çok alanda, uluslararası maden tekellerinin kar hırsı nedeniyle, çevre ve halk sağlığı açısından geri dönülmez riskler ortaya çıkmaktadır.

 

Bugün, doğal kültürel sit alanlarımız, ormanlarımız, tabiat ve kültür varlıklarımız, meralarımız, sulak alanlarımız ve kıyılarımız büyük tehlike altındadır.

 

Bugün, tarihsel önemli kazanımımız olan madencilik kurumları ya işlevsizleştirilmiş ya da özelleştirmelerle yok edilmiş ulusal politikalar terk edilmiştir.

 

Bugün, madencilik alanında çalışan maden emekçileri yoksulluk ve sefalet ücretlerine mahkum edilmişlerdir.

 

Bugün, küresel sermayenin krizinin faturası madencilik sektöründe çalışanlara da ödettirilmek istenmektedir. Sadece krizin baş gösterdiği son 1 ayda özel sektörde çalışan yaklaşık 5.000 maden emekçisi ( Jeoloji Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Maden Teknikerleri, Maden Çavuşları, Ustabaşları, sondör ve işçiler) işten atılmışlardır.

 

Bugün, her türlü zorlu doğa koşulunda, yerin metrelerce altında, maden arayanlar ve işletenler her türlü sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmakta, teknolojilerin yenilenmemesi nedeniyle galerilerde, ocaklarda yaşamlarını yitirmektedirler.

 

Bugün 4 aralık 2008 .

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası bir kez daha tüm maden emekçilerinin bayramını kutlamakta ve bu gün bizleri maden ocakları yerine ölüme yollayanlara, aşımıza ekmeğimize göz koyanlara, madenlerimizi talan edenlere karşı mücadele etmeye kararlı olduğunu duyurmaktadır. Yer altı kaynaklarımızın gerçek sahibinin halkımız olduğunun bilinciyle, yer altı kaynaklarımıza sahip çıkıyor ve tüm maden emekçileriyle birlikte krizin faturasına ortak olmayacağımızı belirtiyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB

 

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI