TMMOB Diyarbakır İKK: “TMMOB Halktan Yana Tavrını Her Türlü Baskıya Rağmen Sürdürmeye Devam Edecektir”
Spread the love

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin istişare ve değerlendirme toplantısının kapanış konuşmasında TMMOB’yi ve bağlı birimlerini, belediyelerin çalışmalarına karşı davalar açarak engellemekle suçlamış; odalarımızı ve meslektaşlarımızı hedef göstermiştir.

 

Erdoğan 70 milyonun Başbakanı olduğunu unutmamalıdır. Erdoğan uzun zamandan bu yana kişileri ve kurumları hedef alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. “Ananı da al git” sözü ile tahammülsüzlük gösterilerine başlayan Erdoğan, kendi gibi düşünmeyenleri yalancı ilan etmiş, önerilerde bulunanlara “bekara karı boşamak kolay” demiş, uygulamalarını ve söylemlerini eleştirenleri bu ülkeden kovma cüretini ortaya koymuş bir arka plana sahiptir. Tamamen mühendislik hatası olan ve TMMOB’nin kendi uzmanlık alanlarından yola çıkarak yaptığı değerlendirmelerle karşı çıktığı Ilısu Barajının yapımına karşı çıkanları “terörist” olmakla itham edecek kadar ileri gitmiştir. Kamu İhale Kanununda AKP hükümetinin yaptığı değişiklikle mühendis, mimar, şehir plancılarının ihale süreçlerinin dışına itilmiş olması ve tamamen mühendislik hizmeti gerektiren Köy-des projelerinde mühendislik hizmetlerinden yararlanmamış olması, Başbakanın mühendis, mimar ve şehir plancıları camiasına ne kadar olumsuz baktığının göstergesidir. Örneklerini oldukça çoğaltabileceğimiz bu tutum, yapılan yanlışların köşeye sıkıştırdığı bir ruh halinin eseri değilse, karşısında kendisini eleştirecek hiçbir güç görmek istemeyen bir zihniyetin eseridir. Ya da ikisini de kapsamaktadır. TMMOB, hükümetin yanlış uygulamalarını görmezden gelseydi, ya da destekleseydi hedef haline gelmeyecekti. Ancak başta Başbakan olmak üzere herkes bu ülkenin kendileri için, her istediklerini, istedikleri zaman yapabilecekleri, dikensiz bir gül bahçesi olmadığını, TMMOB’nin buna izin vermeyeceğini bilmelidir.

 

TMMOB gücünü yasasından ve örgütlülüğünden alan, bünyesinde 23 meslek odası, bağlı yüzlerce şube ve kentlerde oluşturulan il koordinasyon kurulları bulunduran, 300.000’den fazla üyesi bulunan bir yapıdır. TMMOB bu ülkenin en güçlü ve dinamik yapılarının başında gelmektedir. TMMOB bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının ve şehir plancılarının örgütüdür. Yetişmiş insan gücüyle, bu ülkede geliştirilen her türlü politikayla ilgili söz söyleme hakkına sahiptir. Bu çerçevede bizler, kentlerden başlayarak ülkenin tamamında ve genelinde yaşamımızı etkileyen her türlü yaklaşımı, uygulamayı ve politikayı sorgulayan, değerlendiren, sonuçlar üreten ve bunu hem kamuoyuyla, hem de karar alıcılarla paylaşan bir pratiğin sahibi olmayı, ülkemiz ve halkımız adına görev biliyoruz. Çünkü bizler demokratik katılımcılığa inanıyoruz. Emekçilerin insanca yaşaması için emek mücadelesinin, halklarımızın bir arada, kardeşçe, refah ve huzur içinde yaşaması için demokrasi ve barış mücadelesinin TMMOB’nin mücadele alanı olduğunu düşünüyoruz. Bizler uzmanlık alanlarımızın bizlere yüklediği sorumlulukla meslek alanlarımızda yaşanan gelişmeleri takip ediyor, ortaya çıkan sıkıntılara karşı mücadele ediyoruz. TMMOB, İl koordinasyon kurulları üzerinden kent sempozyumları, bağlı odaları üzerinden ise çevre, enerji, su, imar, afetler, kent planlaması, gıda, ulaşım ve daha birçok konuda sayıları yüzleri bulan sempozyum ve kongreler düzenleyerek ortaya çıkan bilimsel verileri herkesle ve her kesimle paylaşmaktadır. Bu paylaşıma kapılarını kapatan AKP Hükümetinin Başbakanı, önerilerin görmezden gelindiği bir yerde TMMOB’nin yargı mekanizmasına başvurmasını eleştiri konusu yapmaktadır. Özellikle ifade etmek gerekir ki hukuk herkese lazım olduğu gibi AKP hükümetine ve AKP’li belediyelere de lazımdır. Bu nedenle bu tür bir eleştiri tamamen talihsizliktir. Ayrıca TMMOB’nin açtığı davaların nerdeyse tamamını da kazanmış olması haklılığının göstergesidir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, kendi gibi düşünmeyenlere saldırmak ve onları hedef göstermek yerine, TMMOB’nin, bilimin ışığında, halktan yana tavırla ortaya koyduğu yaklaşımlarına ve bilimsel çalışmalarına itibar etmesini öneriyoruz. Çünkü biz her türlü baskıya rağmen bugün ve bundan sonra da iktidarların uygulamalarının takipçisi olmaya ve yapılan yanlışların karşısında durmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

 

Bizler örgütlü yapımız ve gücümüzle, meslek alanlarımızda ortaya çıkan sorunların çözümü, meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunların giderilmesi için, bilimi ve tekniği egemenlerin değil halkın hizmetine sunmayı amaçlayan bir bakış açısıyla, bizleri ve insanlarımızı etkileyen her konuda, emekten, demokrasiden ve halktan yana bir tavırla yolumuza devam edeceğiz.

 

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

 


Spread the love