Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: “İftiralara İnat, Mücadeleye Devam…”

Başbakan R. Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da yaptığı 13. İstişare  Toplantısı’nın kapanış konuşmasında anayasal kurumlar olan Meslek Odalarını belediye uygulamalarının önünde engel yaratmakla; ideolojik bir yaklaşımla AKP’ li belediyelere dava açmakla suçladı.

 

Bu suçlamaya karşı TMMOB ve bileşeni Odaların ve Odamızın sessiz ve kayıtsız kalması mümkün değildir. Ekonomik krizin beceriksiz yönetiminin, haksız işten çıkarılmaların, birbirinden başarısız politikaların ve gittikçe yükselen toplumsal muhalefetin üstünü örterek dikkat dağıtmayı hedefleyen Sayın Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın bu talihsiz açıklaması açıktır ki yerel seçimler öncesi oy toplama amacı gütmektedir.

 

Odamız kuruluş yılı olan 1954’ten bu yana, üyelerini ve tüm toplumu gerek mesleki, gerekse toplumsal konularda aydınlatma ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamada üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

 

Odamız toplumsal varlıklarımızı ve zenginliklerimizi; ormanlarımızı, mera alanlarımızı, kıyılarımızı, topraklarımızı satılabilir bir meta olarak algılayan zihniyetle yıllardır mücadele etmektedir. Bu açıdan  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, herhangi bir siyasal iktidara değil, dünya üzerinde emeğin yerine karı yücelten, yıllarca emekçileri sömürerek sermayeyi büyütmeyi hedefleyen; bu uğurda bir ülkenin en önemli değerleri  olan kamusal varlıklarını bile elden çıkarmakta tereddüt etmeyen, kenti kamuya değil sermayenin  hizmetine sunan sermaye yanlısı zihniyete karşıyız. 

 

Evet, taraf tutuyoruz. Emeğin, toprağın, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin ve halkın tarafını tutuyoruz. Yıllardır,  Tapu Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Mera Kanunu,  Kıyı Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu…vb yasalarla toprağı, suyu, ormanı, yaşam alanlarımız olan kırı ve kenti rant aracı olarak algılayan zihniyetle mücadelemizi hukuki ve toplumsal yollardan sürdürdük ve bundan sonra da sürdüreceğiz.

 

Bir bütünün parçası olan yapısal değişikliklere bir bütün olarak karşı durmak gerektiğinin bilincinde olarak, bundan sonraki süreçte de, kamu ve toplum yararını temel alan, bilimsel ve teknik çalışmalar ışığında hazırlanan görüş ve raporlarımızla bu mücadelenin  içinde olacağız. TMMOB ve bağlı meslek odaları ile birlikte, dayanışma içinde olmayı sürdürerek, sermayenin değil, emekçinin ve emeğin yanında olacağız.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Aralık 2008