Başkent Dayanışması Ankaralılarla Buluşma Programına Başladı

Başkent Dayanışması yerel seçimler öncesi Ankaralılarla bir araya gelerek Ankara için yerel yönetim programı oluşturmak için bir dizi toplantı yapmayı planlıyor.

İlk Toplantı geçtiğimiz hafta sonu Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. “Ankara İçin Bir şey Yapmalı” başlığıyla düzenlenen toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakan, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Doç. Dr. Tarık Şengül ve demokratik kitle örgütleri ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, demokrasi mücadelesinin yoksullukla doğrudan ilgili olduğu, yoksulluğa karşı mücadele edilmesi gerektiği, kamusal hizmet anlayışının piyasaya devredildiği, sermayeye karşı halkın çıkarlarını gözeten TMMOB gibi kurumların işlevsizleştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Ankara’nın nasıl bir yerel yönetime sahip olması, nasıl yönetilmesi gerektiği tartışıldı. 

Toplantının sonunda Başkent Dayanışması’nın yerel seçimler için düzenlediği toplantıların ikincisinin “Kadınlar Nasıl Bir Ankara İstiyor” başlığıyla Mülkiyeliler Birliği’nin koordinasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

 
www.mimarlarodasiankara.org’den faydalanılmıştır.