TMMOB: “3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”

“3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne

Sevgili Arkadaşlar,

Vahşi kapitalizmin mevcut düzeninde daha fazla kar hırsıyla ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, onlarca emekçi hayatını kaybediyor, yüzlerce emekçi yaralanıyor. TMMOB yapılan tüm düzenlemelerin sorunlu olduğunu ifade ederek artık “iş kazası” sözü yerine “iş cinayeti” sözünü kullanıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB‘nin önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturuyor. işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında bağlı odalarımızla birlikte oluşturduğumuz görüşler, yayınladığımız raporlar, yaptığımız basın açıklamaları, gerçekleştirdiğimiz sempozyum ve kongreler ile konuya ilişkin görüşlerimizi ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ancak yeterli olmuyor. Ülkemizde her gün yeni iş cinayetleri yaşanıyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleşen TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, siyasi otoriteyi uyarmak amacıyla her yıl belli bir günde etkinlik düzenlenmesi karar altına alınmıştı.

Yönetim Kurulumuz da 1 Eylül 2012 tarihinde yaptığı toplantıda, “TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”nün her yıl 3 Mart tarihinde ve Maden Mühendisleri Odası‘nın sekreteryalığında düzenlenmesi kararını aldı.

Yönetim Kurulumuz, 26 Ocak 2013 tarihli toplantısında da “3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”nde tüm İKK‘lar aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları yapılmasına, bu etkinliklere destek verilmesi konusunda İKK‘lar tarafından yereldeki tüm emek ve demokrasi güçlerine çağrı yapılmasına karar verdi.

Şimdi iş cinayetlerinin durdurulması için 3 Mart‘ta İKK‘larımızın bulunduğu tüm illerde kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler düzenleyerek konuya bir kez daha hep birlikte dikkat çekeceğiz. Merkezi olarak hazırlayacağımız “İş Cinayetlerine Son” başlıklı bildirimiz; örgütlü olduğumuz tüm yerlerde; İKK‘larımız tarafından bir kez daha ifade edilecek.

Yaşanan iş cinayetlerine, yitirilen canlara artık tahammülümüz kalmadı. İş cinayetlerinin sorumlusu mevcut sömürü düzenini sürdürenlere ve çalışma yaşamını emekçilerin aleyhine düzenleyenlere karşı 3 Mart‘ta tüm illerde, emek-meslek örgütleri ile birlikte, demokrasi güçleri ile birlikte, iş cinayetlerinde kaybedilen canlarımızın aileleri ile birlikte hep beraber sesimizi yükselteceğiz.

İl-İlçe Koordinasyon Kurullarımızın görevlerini gerektiği gibi yerine getireceğine olan inancım tamdır.

Hepimize kolay gelsin.
 

TMMOB YK Başkanı
Mehmet Soğancı