3-4 EKİM 2009 – Barınma Hakkı Forumu – Ankara

 

3 Ekim 2009 Cumartesi Saat: 10:00
Ekin Sanat Merkezi // Menekşe 1 Kızılay / Ankara

4 Ekim 2009 Pazar Saat: 13:00
Mamak Barınma Hakkı Bürosu // Dostlar Açık Hava Sineması

Broşür: iç kapak ve dış kapak

Programın detayları için barinma.org

Yaşanan neoliberal dönüşümün ve beraberindeki piyasalaştırma, metalaştırma ve güvencesizleştirme politikalarının kentsel mekân ve yaşamlarda ortaya çıkardığı değişim, tahribat ve yol açtığı dramatik sonuçlar, öncelikle doğrudan yoksul emekçi halkın “barınma hakkı”nı ihlal etmektedir. Bu sürecin en fazla bilinen adı ve aracı olan “Kentsel Dönüşüm Projeleri” ile halkın barınma hakkı yanında sosyal adalet, kamu yararı anlayışı ve kentin planlama bütünselliği de hiçe sayılarak; halkın başlıca yaşam ve barınma alanları, kentsel rantın yeniden üretimi, paylaşımı ve pazarlanması sürecinin bir parçası olarak benzeri görülmemiş bir yağmaya ve yeni bir yapılaşmaya açılmaktadır.

Bugüne değin halkın barınma hakkının savunusuna ve güvenceye alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar; hemen her yerleşim yerinde yakıcı biçimde yaşanan yıkım tehdidinden “en az zararla kurtulma” çabasından, bu süreci gerçek bir toplumsal mücadeleye, bir “barınma hakkı” mücadelesine evriltme çabalarına kadar geniş bir aralıkta sürmüştür ve halen de sürmektedir. 

Siyasi iktidarın gündeminde öncelikli ve önemli bir yer tutan; kentsel dönüşüm uygulamalarında devletin ve rant çetelerinin elini daha da güçlendirecek yeni yasa tasarıları açıkça göstermektedir ki, halkın barınma hakkına yönelik neoliberal saldırı, çok daha zorlu ve çetin geçecek yeni bir mücadele dönemini haber vermektedir.

İçinde bulunduğumuz süreç, halkın barınma hakkı mücadelesini; parasız eğitim ve sağlık, ulaşım, su, enerji, sağlıklı bir çevre vb. hakkından başlayarak kadın haklarına ve öğrencilerin öznel barınma hakkı talebine değin, diğer toplumsal ve kentsel mücadele süreçleri ile ilişkilenme zorunluluğunu ve görevini önümüze koymaktadır. Hangi kentte ve kentin hangi bölgesinde olursa olsun, halkın barınma hakkı mücadelesinin verildiği bütün bölgelere; aynı konumdaki başka bölgeleri ve ilgili süreçleri de yakından takip etme, orada yaşanan olumlu-olumsuz tüm deneyimleri kendi mücadelesi için kullanma ve belki de en önemlisi, özünde bütün bir saldırı karşısında ortak bir tavır alma görevini de yüklemektedir. 

Tek tek belediyelere, TOKİ’ye, yandaş müteahhit firmalara vb. karşı verilen mücadelelerden; iktidarın, barınma hakkını hiçe sayan yasal ve kurumsal girişimlerine karşı yükseltilecek bütünsel bir mücadele anlayışıyla ancak halkın kentsel alandaki bütün kullanım ve hizmetler üzerinde söz sahibi olmasını ve bunlardan eşit bir şekilde faydalanmasına dönük bir sürece geçilebilir.

Barınma hakkı mücadelesinin; üniversiteler; demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları tarafından desteklenmesi, diğer toplum kesimleri ile bütünleşmesi ve sorunun bilimsel ve mesleki alanda tartışılması şüphesiz önemli adımlardan biridir ve sürecin kalıcı kurumsal ayaklarının oluşturulmasını sağlamıştr.

Toplumsal hareketin sürekliliği ve gücü, kapsayıcılığından kaynaklanacak kitleselliğe, demokratik yöntemler üzerinden geliştirilecek temsiliyete, karşılıklı konuşup dinleme üzerinden bilgi biriktirme ve bilinçlenmeye, nihayet özgün bir politik dil oluşturmaya bağlıdır. Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ,İnşaat Mühendisleri Odası, , Şehir Plancıları Odası’nın Ankara Şubeleri ile Mamak ve Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürolarının bir araya gelmesi ile Ankara’da oluşturduğumuz “Kentsel Dönüşüm ve Barınma Hakkı Çalışma Grubu” da, bir yılı aşkın bir zamandır bu bilinç ve kavrayışla çalışmalarını sürdürüyor. Meslek adamları ile barınma mücadelesi veren halkı bir araya getirerek birlikte mücadele edilmesini sağlama hedefi ile hareket eden Çalışma grubumuz Ankara da süren kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında ortak bir çalışmanın yapılması, kentsel dönüşüm uygulamalarının sürdüğü alanlarda hukuki ve meslekiçerçeveden takip edilmesini amaçlamaktadır.

Sizleri, Meslek-bilim insanları ile bir fiil barınma hakkı mücadelesi veren halkı bir araya getirmeyi, fikri ve eylemsel düzlemde gelişkin ve kalıcı bir mücadele düzeyi yakalamayı amaçlayan çalışma grubu olarak; TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları, akademisyenler ve Türkiye’nin birçok farklı yerinde barınma hakkı mücadelesi veren kentlilerle birlikte düzenlediğimiz “Barınma Hakkı Forumu”na davet ediyoruz.

Biliniz ki bu davet, yaşananları ve birbirimizi anlayıp kavramanın yanında, onurlu bir kavgaya yoldaş olmanın da davetidir.