4 Ekim 09 – TMMOB Ücretli-İşsiz MMŞP Kurultayı – Bursa Yerel Kurultayı
Spread the love

Tarih: 4 Ekim 2009  Pazar

Yer: Konak Kültürevi – Konak Mah. Yakut Sok. Nilüfer

 

BURSA İL KOORDİNASYON KURULU

ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI BURSA YEREL KURULTAYI

 

1.       KURULTAY PROGRAMI

8:30 – 10:00              KAYIT

10:00 – 10:30            AÇILIŞ ve KONUŞMALAR

Divan oluşumu

Yerel Kurultay Yürütme Kurulu

EMO

İKK

DİSK

KESK

TTB

10:30 – 12:00            I. OTURUM

Ekonomik Krizin,Özelleştirmelerin, İşsizlik ve güvencesizliğin

.İşsiz ve ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarına etkisi

.Kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarına etkisi

.Eğitim politikaları ile ilişkisi

Tanıklıklar (10 dakika süresi içerisinde konu başlığına uygun yaşanmış bir olayın tanığının tanıklığını anlatması)

Çalışma grubunun sunumu (konu başlığının aydınlatılarak karar tasarıları taslaklarının sunularak tartışmaya açılması)

Karar tasarıları ile ilgili görüşme

12:00 – 13:00            YEMEK ARASI

13:00 – 14:30            II. OTURUM

Ücretli Mühendis, mimar ve şehir plancılarının

.Çalışma yaşamını belirleyen yasalar

.Çalışma koşulları

.Asgari ücreti ve ücret

.Özlük hakları ve iş güvencesi

Tanıklıklar (10 dakika süresi içerisinde konu başlığına uygun yaşanmış bir olayın tanığının tanıklığını anlatması)

Çalışma grubunun sunumu (konu başlığının aydınlatılarak karar tasarıları taslaklarının sunularak tartışmaya açılması)

Karar tasarıları ile ilgili görüşme

14:30 – 15:00            ÇAY ARASI

15:00 – 16:30            III. OTURUM

Ücretli ve İşsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi

.TMMOB

.Sendikalaşma

Tanıklıklar (10 dakika süresi içerisinde konu başlığına uygun yaşanmış bir olayın tanığının tanıklığını anlatması)

Çalışma grubunun sunumu (konu başlığının aydınlatılarak karar tasarıları taslaklarının sunularak tartışmaya açılması)

Karar tasarıları ile ilgili görüşme

16:30 – 17:00            SONUÇ

Kurultayın genel bir değerlendirilmesinin yapılarak karar tasarılarını redakte etmek ve kurultay sonuç bildirgesinin hazırlanması için komisyon oluşturulması ve kapanış.

 

 

 

 


Spread the love