Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi arazisinde imar planı değişikliğine yürütmeyi durdurma

İdare Mahkemesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisine planlanan Bakırköy Şehir Hastanesi’nin imar planlarının yürütmesini durdurdu: ‘Kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Bakırköy’de yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda bulunan 1927 yılından beri hizmet veren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Sinan Erdem Spor Salonu arazisi için hazırladığı imar planı değişikliği iptal edildi. Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul 6. İdare Mahkemesi, imar planlarının; planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içerdiğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Nisan 2017 tarihinde onaylanan imar planları hakkında durdurma kararı ‘uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek’ denilerek oybirliği ile alındı.

‘Yapı yoğunluğu artmamalı’

Bilirkişi raporunda, plan değişikliğinin yapı yoğunluğunu arttırdığını, kaldırılamaz trafik yükü yaratacağını, yoğun ağaçla içeren alanı tahrip edeceğini, sağlık tesisi alanında ticaret ve hizmet fonksiyonlarının da yer aldığını belirterek olumsuz görüş bildirdi. Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, 800 bin metrekarelik bir mega sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin, planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemiyle karşılanabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştuğu ifade etti, böyle bir tesis için erişim olanaklarının sadece karayolu sistemine dayandırılmasının uygun olmadığını vurguladı.

‘Kamu varlıklarını boşa harcamak’

Planların bütüncül olmadığını dile getiren mahkeme, belirli bir parselle ilgili kullanım ve yapılaşma kararları getirilmesinin planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı belirtti ve planda ısrar etmenin kamu varlıklarını boşa harcamak anlamına geldiğini ifade etti.

politeknik.org.tr