Seçim bitti, İstanbul kentinin acil ihtiyaçları ne? – Politeknik
Spread the love

İstanbul’da seçim sona erdi. Saray iktidarının YSK eliyle yaptığı sandık darbesine karşın 23 Haziran’da fark katlandı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu. 

İBB’yi, iktidarın tüm çıkar ağlarının finans kaynağına dönüştüren, neredeyse tüm belediye şirketlerinde yolsuzluklar yapan AKP belediyeciliği, kente çok büyük zararlar verdi, kamuya ait olan varlıkları tüketti, İstanbul’u yaşanmaz hale getirdi.

‘Kaybedersem çalıştırmam’ diyen AKP belediyeciliğine rağmen, İBB’nin İstanbul’u yaşanabilir hale getirme zorunluluğu var. Bunun için elbette detaylı ve uzun vadeli bir kent planlaması yapmak gerekecek.

Biz, İstanbul için ilk elden yapılması gerekenleri sıralamak istedik.

31 Mart yerel yönetim seçimleri öncesi detaylı hazırladığımız rapordan çıkarılan bu talepler, çok kısa vadede uygulanabilir ve İstanbulluların, kentin gündelik yaşamına hemen dahil edilebilir.

Hırsızlık ve talan ifşa edilmeli

– Milyonlarca lira gelire sahip İBB şirketleri her yıl sistematik olarak zarar açıkladı, halkın parası gasp edildi. İstanbul’un kamusal alanları yandaş şirketlere verildi. İBB’nin varlıkları gerici vakıflara dağıtıldı, İstanbulluların parası AKP iktidarının ihtiyaçlarına meze edildi. Şimdi ise belediye iştirak şirketlerindeki hırsızlık ortaya çıkmasın diye hukuksuz düzenleme yapılarak yetki, AKP’nin sayısal üstünlüğünün olduğu belediye meclisine verilmeye çalışıyor.

İstanbul’un geleceği için ilk yapılması gereken, 25 yıllık AKP belediyeciliğinin İstanbul kentine verdiği zararın, kamunun uğratıldığı zararın, usulsüzlüklerin, hırsızlıkların kamuoyuna açıklanması, tüm sorumlular hakkında suç duyurusu yapılması olacak.

Nitelikli ve güvenli ulaşım sistemi

– Boğaz ve Marmara hattında, iki yaka arası ve kıyıya paralel hat şeklinde deniz ulaşımını sağlayabilecek seferler acilen, günlük kullanım alışkanlıklarını değiştirecek sıklığa getirilsin.

– Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Üsküdar hattında ve bu hat boyunca karşılıklı ve sık aralıklarla deniz ulaşımı başlatılsın. Aynı şekilde Marmara kıyı hattında Tuzla-Kadıköy, Büyükçekmece-Eminönü, Beşiktaş- Bostancı, Bakırköy-Bostancı, Avcılar-Bostancı, Bakırköy-Kadıköy vb. güzergahlarda seferler başlatılsın.

– Kapalı iskeleler açılsın, kiralanmış iskeleler geri alınsın.

– Özellikle Sarıyer, Beykoz, Üsküdar gibi ulaşımı kıyıdan kolayca sağlanabilecek ilçelerde, iskelelere ulaşımı sağlayan, sık aralıklara sahip ulaşım hatları koyulsun. Böylece iskeleye ulaşmak kolaylaşacak, deniz ulaşımı tercih edilebilir hale gelecek. Bostancı Tren İstasyonu- Kadıköy/Pendik Metro İstasyonu gibi paralel durumdaki ana ulaşım noktaları arasında iskelelere aktarmayı parasız sağlayacak bağlantı sağlansın.

– Toplu taşıma 24 saate çıkarılsın. AKP iktidarı tarafından kaldırılan Kadıköy-Taksim hattı benzeri ana ulaşım akslarında yine 24 saat çalışan otobüs hatları başlatılsın.

– Toplu taşıma hizmetlerinin erken saatte bittiği güzergahlar yeniden düzenlensin, erişilebilir hale getirilsin. Kişisel araç kullanımının azaltılması için toplu taşıma seferleri sıklaştırılsın. Bunun için ulaşım hizmetinin kentin tamamında erişilebilir, konforlu, sağlıklı ve kaliteli hale getirilmesi, yolcu güvenliğinin sağlanması gerekiyor.

– Kentin tamamında yaya önceliğinin sağlanması için çalışma başlatılsın, cadde ve sokaklarda kaldırım işgallerine son verilsin, nitelikli, engelli dostu kaldırım zorunluluğu getirilsin, kentin tüm kaldırımları bu kriterlere uygun hale getirilsin.

– Bisiklet yollarının arttırılması için çalışma başlatılsın.

İSPARK soygunu ve gaspı sona ersin

– Tüm kentin gözünün içine baka baka soyulan, yolsuzlukları ayyuka çıkan İSPARK’ın, acil durum yollarında, ana caddelerde ve meydanlarda işgal ettiği park noktaları kaldırılsın.

Kentin akciğerleri, meydanları, kimliği ve canlıları korunsun

– Kuzey Ormanları acilen koruma altına alınsın, her türlü yapılaşma, mega yıkım projesi ve talana karşı korunur hale getirilsin. Kuzey Ormanları’ndan koparılmak istenen Fatih Ormanı’nda, Cendere Vadisi’nde yapılmak istenen projeler durdurulsun. İmar usulsüzlükleri hakkında hukuk süreci başlatılsın.

– İBB’nin yetki sınırlarında bulunan ve AKP belediyeciliğiyle sayıları azaltılan kamusal alanlar için koruma kararı alınsın, geçmişte türlü usulsüzlüklerle yandaş şirketlere devredilen kamu varlıkları geri alınsın. Her türlü imar ayrıcalığı engellensin.

– İBB’nin betonlaştırdığı Yıldız, Emirgan, Fethipaşa koruları başta olmak üzere korulardaki betonlaşma faaliyetlerine son verilsin. Korulara araç girişi yasaklansın. Koruların doğal yapısına dönüşü için çalışmalar başlatılsın.

– Ulaşılabilir sıklıkta ve yeterli büyüklükte parklar için çalışma başlatılsın.

– 2018 yılında ülkede 253 kişinin yaşamına son veren, 943 kişinin yaralanmasına yol açan, İstanbul’da ise en az 22 kişinin yaşamını yok eden hafriyat kamyonlarının yayaların kullandığı güzergahlarda ve saatlerde dolaşması derhal engellensin. Hafriyat kamyonlarının çalışma saatleri ve hızları tehlikeye yol açmayacak şekilde düzenlensin ve tam denetim altına alınsın, yaptırımlar uygulansın.

– Musluktan içilebilir su sağlanması için çalışmalar başlatılsın.

– Kent bostanları koruma altına alınsın, yaygınlaştırılması için çalışma başlatılsın, kent içi tarım uygulamalarına destek verilsin.

– Taksim Meydanı için meydanın tarihini, kimliğini, işlevini gözeten bir çalışma ile meydanı bütünleyen bir düzenleme yapılsın, beton saksılar kaldırılsın.

– Kabataş’ta kıyı betonla tahrip edildikten sonra iptal edilen Martı Projesi nedeniyle kamunun uğratıldığı zarar ortaya çıkarılsın. İnşaat faaliyetleri durdurulsun, kıyıya ve çevresine verilen tahribatın tersine çevrilmesi için çalışmalar başlatılsın.

– Beşiktaş, Kadıköy İskele bölgesi gibi sahille bağın koparıldığı bölgelerde halkın kıyıyı kullanabileceği düzenlemeler yapılsın.

– Kentsel dönüşüm talanına derhal son verilsin.

– Adalar’daki faytonlar kaldırılsın, atlar koruma altına alınsın, fayton uygulaması gerekli görülüyorsa elektrikli vb. hale getirilsin.

– Sokak hayvanları için İBB’ye ait 24 saat ulaşılabilir veterinerlik hizmeti başlatılsın.

Sosyal kültürel mekanlar ve hizmetler

– Gerici vakıf ve derneklere verilen tüm binalar derhal geri alınsın, belediye bütçesinden, belediyeye ait kuruluşlardan yapılan maddi aktarımlara son verilsin.

– Şehir tiyatroları için sanatçılarla birlikte yeni bir dönem başlatılsın, tiyatro sahneleri sansürün, baskının olmadığı özgür, demokratik bir yapıya kavuşturulsun. Şehir tiyatrolarından AKP belediyeciliği tarafından uzaklaştırılan işine son verilen tiyatrocular yeniden davet edilsin.

– Kapatılan, atıl hale getirilen, dönüştürülen tiyatro sahneleri geri kazandırılsın.

Kent hakkı için olmazsa olmazlar

– İstanbulluların taleplerinin dinlenmesi, kararların birlikte alınabilmesi için ilçelerde kent meclisleri kurma çalışmaları başlatılsın.

– İstanbul’un ihtiyacı olan tüm planların denetlenebilir ve bilimsel olabilmesi için, akademisyenlerden, emek ve meslek örgütü temsilcilerinden, bilim insanlarından, kadın örgütü temsilcilerinden, hayvan hakları savunucularından oluşan bir kurulun kurulması için hazırlık yapılsın.

Politeknik


Spread the love