Ayvacık’ta jeotermal santrali için zeytinlik kıyımı

Ayvacık Gülpınar’da kurulmak istenen jeotermal enerji santrali gerekçesiyle başlatılan sondaj çalışmaları için 8 dönümlük arazide 100’ün üzerinde zeytin ağacı kesildi. Halk geçimin kaynağı zeytinliklerdeki kıyıma karşı ayakta.

Ayvacık’a bağlı Gülpınar Köyü’nde, YDA Enerji A.Ş. tarafından yapılacağı ileri sürülen jeotermal enerji santrali gerekçesiyle Çakıllı mevkiindeki zeytinlik bir alanda kesilen zeytin ağaçlarının kesilmesine halkın tepkisi sürüyor. Geçimini yoğun olarak zeytinliklerinden karşılayan Gülpınarlılar, zeytinliklerinin jeotermal enerjiye feda edilmesini istemiyor. Gürpınar halkı kıyımın durdurulması ve şirket çalışanlarının bir an önce bölgeden uzaklaştırılması talebiyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin hazırladığı dilekçeleri Çanakkale Valiliği’ne verdi.

“Zeytin ağaçlarımızdan uzak durun”
Bölgede jeotermal santrali için 8 ila 10 ayrı yerde sondaj yapılacağını ve şirketin daha fazla ağaç kesmeyi istediğini belirten Gurpınarlılar çalışmaların bir an önce durdurulmasını, zeytinliklerden uzak durulmasını istedi. Valiliğe verilen dilekçede “3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un aşağıda yer alan 20. Maddesi- (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.) ne uygunluğu açısından incelenerek, ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir’ bilgi edinme kanunu uyarınca; 1. Zeytin ağaçlarının kesilmesi için her hangi bir kurumun uygun görüş verip vermediğinin bildirilmesi, 2. Zeytin ağaçlarının kesilmesi “3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” hükümlerine aykırı ise, kesim işlemini yapanlar hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması, 3. Söz konusu proje için Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca ÇED süreci hakkında bilgi verilmesi, hususlarında gereğini müsaadelerinize arz ederiz” dendi.” ifadeleri yer aldı.zeytin_2 zeytin_1

politeknik.org.tr