Araştırma Görevlileri Eylemlerine Devam Ediyor
Spread the love

Üniversitelerine, bilimsel üretimlerine ve geleceklerine sahip çıkan araştırma görevlileri eylem ve etkinliklerine devam ediyor. 26 Kasım 2008’de YÖK Yürütme Kurulu’nda alınan, 50-d satüsünde olan araştırma görevlilerinin 33-a kadrosuna geçmelerini engelleyen kararına  Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olsa da ugulama üniveristelerde karar yönünde ilerlemiyor.

Bu sebeplerle araştırma görevlileri yeni eylem programlarını açıkladı.

27 Haziran 2009 Cumartesi günü Taksim’den başlayacak yürüyüş Galatasaray Meydanı’nda apılacak açıklamayla son bulacak.

1 Temmuz 2009 Çarşamba günü de İstanbul Üniveristesi araştırma görevlileri iş bırakma eylemi yapacaklar. Eylem sabah saat 10.00’da Rektörlük önünden medikoya yürüyüşle başlayacak.

TMMOB İstanbul İKK eylemleri destekliyor.

polieknik.org.tr


Spread the love