Ankara İKK Çevre Direnişlerini Buluşturuyor

TMMOB Ankarak İl Koordinasyon Kurulu 5 Haziran Dünya Çevre Çevre Günü’nde yaptığı açıklama ile 26-27 Haziran tarihlerinde Ankara’da “Çevre Direnişleri Buluşuyor” isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurdu.

Bergama köylülerinin mücadelesinde simge haline gelen Bayram Kuzu, kanser nedeniyle yaşama veda eden Kazım Koyuncu ve Sinop’taki Nükleersiz Yaşam Şenliği’nde yaşamını yitiren Öner, Soner ve Güneş’in anısına düzenlenen etkinlik “Toprağımıza, suyumuza, havamıza, geleceğimize, sahip çıkıyoruz” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Toplumsal mücadeleler tarihine çevre hareketleri ile birlikte yeni bir dinamizmin eklendiğinin vurgulandığı açıklamada toplumsal bir sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından TMMOB’un böylesi bir buluşmanın çağrıcısı olmasının önemi vurgulandı. Etkinliğe Türkiye’nin neresinde olursa olsun toprağına, suyuna, havasına, geleceğine sahip çıkan bütün yerel çevreci halk hareketleri davet ediliyor.

 

Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

Bayram Kuzu, Kazım Koyuncu, Öner, Soner, Güneş Anısına
ÇEVRE DİRENİŞLERİ BULUŞUYOR!

 

26-27 Haziran 2010, Ankara

toprağımıza, suyumuza, havamıza, geleceğimize, sahip çıkıyoruz…

Bergama Köylüleri’nin görkemli direnişi ile tarih sahnesine çıkan Türkiye’deki çevreci halk hareketlerine her geçen gün yeni halkalar ekleniyor. Kapitalist yağma ve talana karşı yeni mücadeleler filizleniyor. Çevre direnişleri, binlerce yıldır bu toprakların gerçek sahipleri olduklarını gösteriyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel çevre mücadeleleri açısından deneyim paylaşmak ve güç birliği yapmak için son yıllarda bölgesel ve ülke çapında yapılan çağrılarla bir araya gelişler oldu. Merkezi düzeyde ortak pek çok panel, sempozyum ve eylem gerçekleştirildi. Çok sayıda merkezi platformların varlığı yanında bölgesel çapta örgütlenmiş kurumsal yapıların varlığı da bir gerçek. Bu nedenle yapılan bu buluşma çağrısı, yeni akla gelmiş ve daha önce hiç denenmemiş bir fikrin ürünü değil. Aksine daha önceki benzer girişimlerin yarattığı verimli sonuçlardan ilham almakta ve bundan sonra da benzer buluşmaların ihtiyaç olarak var olabileceğini kabul etmektedir.

Benzer toplantılara göre bu toplantıda; yaşanan ekolojik sorunların genel bir değerlendirmesi, bilimsel itirazlarımız, hukuksal yorumlar, akademik analizler yada sosyolojik tespitler yerine mücadele odaklı değerlendirmeler yapılması hedefleniyor. Toplumsal mücadeleler tarihimizde çevre mücadeleleriyle birlikte, emek ve demokrasi cephesinde yeni bir muhalif güç açığa çıkıyor. Türkiye’de uygulanan ekolojik yıkım projelerine karşı, sadece son bir yılda yüz binden fazla insan sokağa çıktı. Bu toplumsal hareketlerin kendi yerel mücadeleleri ile birlikte doğrudan üreticisi oldukları bu büyük toplumsal güç hakkında da sözünü söyleyeceği bir kürsüye ihtiyaç var. Bu ölçekte gerçekleşecek bir deneyim paylaşımı ve ülke çapında bütünlüklü bir değerlendirme yapma olanağı, yürütülmekte olan mücadeleleri anlamak ve önümüzdeki dönem mücadele stratejilerine ışık tutmak bakımından yeterli ve önemli bir hedef olarak değerlendirilmelidir.

Buluşma çağrısının varlık nedenini borçlu olduğu tarihsel meşruiyet zemini, sayısına ve kitleselliğine bakılmaksızın istisnasız Türkiye’deki bütün çevre direnişlerinin kolektif çabasının ürünüdür. Türkiye’nin toplumsal mücadeleler tarihinde anlamlı bir kilometre taşı olacak bu buluşmanın çağrıcısı olmak, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı odalar açısından kuruluş amaçlarında sayılan toplumsal bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında şimdiye kadar TMMOB ve bağlı odaların üstlendikleri sorumlulukların bir parçası ve devamı olarak bu toplantı çağrısı yapılmaktadır.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak Türkiye’nin neresinde olursa olsun toprağına, suyuna, havasına, geleceğine sahip çıkan bütün yerel çevreci halk hareketlerini bu tarihi buluşmaya çağırıyoruz.

05.06.2010
TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

 

İletişim için:


TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Adres    : EMO Ankara Şubesi o Necatibey Caddesi No:102/3 Maltepe Ankara
Telefon  : 0 (312) 231 44 74 – 138
Faks        : 0 (312) 232 09 88
e-posta  : ankara.ikk@tmmob.org.tr