Gıda Yasası ile İlgili Petek Ataman ile Röportaj – Politeknik

Genel kurulda gerçekleştirilen Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı ile ilgili eylemden sonra açıklamanın altında imzası da olan Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Petek Ataman ile konu üzerine sohbet ettik.

Politeknik : Bugün genel kurul süreci içerisinde 3 odanın (Gıda MO, Kimya MO, Ziraat MO) ortak bir basın açıklaması ve eylemi oldu.Basın açıklamasında temel olarak hükümetin çıkarmaya çalıştığı bir kanundan hareket edildi, bununla ilgili kısaca bilgi verirmisiniz.

Petek Ataman : Aslında bu kanun neredeyse 5 yıldır çıkartılmaya çalışılıyor ama henüz çıkamadı meclisten. Önce dörtlü paket diye tamamen Gıda Güvenliğine yönelik başladı. Peşinden pakete başka konular da eklendi ve en önemlisi bu kanunla birlikte 95 yılından beri uygulanmakta olan “zorunlu yöneticilik” uygulaması var, bu uygulama belli bir büyükükteki işletmelerde kaldırılmak üzere bir çalışma yapıldı. O da neydi? daha önceki uygulamada büyük işletmelerde, her işletmeye gıda ile ilgili bir mühendisin istihdam edilmesi zorunluydu. Belli büyüklükteki işletmelere de her 5 iş yerine bir mühendis bakıyordur,haftanın birer günü giderek. Şimdi onu kaldırarak işletmelerin %80’nini kendi haline bırakacak bir düzenleme gerçekleştirdiler. Biz bunu meclisteki komisyonlarda bakanlıkta görüşmelerde hep dile getirdik. Aslında bir ara alt komisyonda geri adım atıldı, biraz daha aşağı çekildi bu boyut sonra üst komisyonda hükümetin görüşüyle tekrar eski haline döndü. Ancak biz meclisten geçene kadar, resmi gazetede yayınlanana kadar, Cumhurbaşkanı onaylayana kadar tüm bu süreç içerisinde tepkilerimizi dile getirmeye, hasasiyet uyandırmaya devam edeceğiz.

Politeknik : Çıkarılmaya çalışılan bu kanunun ikili bir boyutu var. Birincisi ciddi bir işsizlik oranı yaratacak

Petek Ataman : Gıda, ziraat, kimya, biyologlar, veteriner hekimler gibi sektörde yer alan bir çok meslek mensubunda büyük bir işsizlik sorunu olacak. Biz burada 3 oda olarak bu konuyu dile getirdik ama bir çok meslek grubu bundan olumsuz etkilenecek.

Politeknik : İkinci olarak halk sağlığı açısından kısa ve uzun vade de ciddi zararlara verecek bir durum oluşacak.

Petek Ataman : Aslında şöyle gıda üretmek de,bir binayı inşaat etmek kadar bilgi ve ustalık isteyen bir iştir. Eğer yanlış bilgilerle donatılmış veya bilgisiz insanlar tarfından üretilirse, aslında düzgünmüş gibi görünen bir gıda maddesi,uzun vadede insan sağlığını riske atabilir. Buna bir örnek veriyoruz hep, içinde kanserojen toksinler var,suya da dirençli bu toksinler gıdanın içinde oluşur, bunu bu eğitimi almamış insanlar bilmez, eğer o işletmede bu toksinin oluştuğu ürün piyasaya sürülürse, karaciğer kanserlerine yakalanan insan 10-20 yıl sonra sayısal olarak artacaktır.Böyle bir boşluk var. Bir üçüncü boyutu daha var aslında,hazırlanan yasada Gıda denetimlerini kamudan çıkararak özele devretmek gibi bir madede içeriyor. Kamu denetimi yerine özel sektör tarafından bir denetim oluşturulmaya çalışılıyor,ve gıda denetimi ticarileştirilmeye çalışılıyor, biz bunada karşı çıkıyoruz. Ve çok liberal gördüğümüz yasalarımızı uydurmaya çalıştımız Avrupa Birliği’nde bunu bir örneği yok. AB tamamen kamu eliyle denetliyor gıdayı, biz özelleştirmeye çalışıyoruz.

Politeknik : Bugün 3 odayla başladığımız bu eylemi önümüzdeki surectede 3 oda olarak ortak bır eylemlilik ve ortak bir mucadele hattı olarak sürdürmeyi
düşünüyor musunuz?

Petek Ataman : Aslında biz TMMOB çatısı altındakı 3 oda olarak gıda politikaları konusunda ortak eylemlilik ortak davranıs konusunda epey bir yol
kat ettik. Ama onun dışında bu çatı altında da aynı konularla mucadele eden butun meslek gruplarının da katılımına  açık olacaktır.

Politeknik :TMMOB’nin de bu surece katılması yani sadece 3 odayı ilgilendiren değil TMMOB’nin genelini ilgilendiren ve sahiplenilmesi gereken bir konudur.

Petek Ataman :Hem mimar muhendislerı hem şehir plancılarını ilgilendiriyor. Ben bunu TMMOB danışma kurulunda da söyledim. Biz bir emek örgütüyüz. Bizim için Tekel işçilerinin sorunu da çok onemlıdır. Kendi içimizdeki meslek gruplarının sorunları da önemlidir.Bu anlamda bütün meslek gruplarını katılımını
bekliyoruz.

Politeknik : Hem TMMOB çatısı altında hem de diğer emek örgütleriyle bu konuda ortak bir süreç yaşamak istiyorsunuz.

Petek Ataman : Evet. Meslek Odaları ve emek örgütleri ile ortak bir eylemlilik süreci oluşturmak istiyoruz.

Politeknik : Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Petek Ataman :Gıda denetiminin özelleştirilmeye çalışılması ile ilgili TMMOB unda bizim de savunduğumuz kamu denetimidir.Gerçektende denetimler gerektiği gibi yapılabilse gıda işletmelerine normal aralıklarla resmi denetim gidebilse ve oradaki usulsuzlükleri anında tesbit edebilse siz istihdam maddesi koysanızda koymasanızda işletmeler zaten istihdam etmek zorunda kalacaktır. Ama hem istihdam maddesi kaldırılsın diyorsunuz hem kamu denetimini kaldıralım diyorsunuz,bu adamın yaptığı yanında kar kalacak. Onu kim yakalayacak,kim denetleyecek. Denetimi özele devrediyor ama diyorki uyumsuzluk halinde yapılacak işlemleri devredemezsiniz. Bu şu demek;Ceza kesemezsiniz.Mala el koyamazsınız.Piyasadan geri çektiremezsiniz.Bırakın bunları adamı uyaramazsınız.Sadece sen bunları yanlış yapıyorsun, doğru yap diyebilirsiniz. Size hiçbir yetki vermeden denetim yaptırıyor. Yani sembolik bir denetim yaptırıyor. Yetkisiz ve etkisiz bir denetim yaptırılıyor.
 
Politeknik : Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda ve mücadelenizde başarılar diliyoruz.

 

29.05.2010