Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu: Kuruluş Bildirisi
Spread the love

Neden Emek ve Meslek Örgütleri Platformu?
Dünyada ve Türkiye’de 80’li yılların başlarında topluma dayatılan küreselleşme politikaları ile sermayenin küresel saldırısı yasallaştırılarak emek eksenli politikalar ve sosyal devlet anlayışı da neredeyse tümüyle terk edilmiştir. Ve yine neredeyse periyodikleşen finansal krizler, spekülasyona dayalı ve ulus aşırı tekellerin kar hırsına terk edilmiş ekonomi, dünya coğrafyasını kan gölüne çeviren egemenlik- savaşları, gittikçe örgütsüzleştirilen toplum gibi sorunlar, gün geçtikçe daha da yakıcı bir hal almaya başlamıştır. Buna karşın bütün bu olumsuzlukların asıl sorumlusu olan sermaye sınıfı her seferinde sorunun asıl kaynağını gizleyerek yine kendi sınıfsal çıkarına uygun çözümlerini önermektedir.

Ülkemizde de durum çok farklı değildir. Gerek iç ve dış güvenlik, gerekse finansal krizler, bir talan aracı haline gelen özelleştirmeler, hayatın tümüyle ticarileştirilerek vatandaşların müşterileştirilmesi gibi uygulamaların her birinde sistem kendi çarpık çözüm önerileri ile toplumun karşısına çıkmaktadır. Yolsuzlukların yoksulluğa paralel olarak artmasına karşın, bu olumsuzluktan sorumlu olan tüm güç odakları sürekli olarak ad ve görüntü değiştirerek aynı oyunların değişik versiyonlarını uygulamaktadırlar. Kapitalizmin kendi krizini halka ödetmeye çalışması, bir tür sermaye transferi özelleştirmeler ve yolsuzluklar başta olmak üzere, sermaye lehine çözümler sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Emek ve demokrasi cephesinde yer alan örgütlü ve örgütsüz güçlerin bu ortaoyununa dur demesi için daha fazla beklemeye tahammülü yoktur. İşte bu nedenle; kendisini emek ve demokrasi cephesinde tanımlayan, yolsuzluklara, yokluklara, sermaye sınıfının fütursuz saldırılarına, toplum arasına ekilmek istenen kin ve nifak tohumlarına, ötekileştirmeye, linç kültürüne karşı duranların bir araya gelerek ‘seslerini daha gür bir şekilde çıkarmaları da zorunluluktur. Egemen çevrelerin böl-parçala-yönet tuzağına düşmeksizin, toplumsal temsiliyeti en geniş anlamda kapsayan, her türlü eşitsizliğe karşı çıkan, barış ve kardeşliği her koşulda savunan, her şeyin ticarileşmesini değil tüm kaynakların insanlığın ortak malı olduğunu savunan bir hat oluşturmak için bir araya gelinmelidir.

Platform Oluşumu
Başka bir dünya mümkün diyenlerin bir arada mücadele edeceği platform, emek ve meslek örgütleri olarak tanımlanan sendikaların ve meslek odalarının yürütücülüğünde, kendisini emek ve demokrasi saflarında gören oluşumların da karar alma aşamasında sözlerini ifade edebildikleri bir yapı olarak öngörülmüştür. Platform bileşenleri; KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TÜRK-İŞ Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara il Koordinasyon Kurulu, ASMMMO, Ankara Barosu, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasıdır. Platform, mücadele eksenini ve temel ilkeleri benimseyen diğer emek ve meslek örgütlerine de açıktır.

Platform Çalışma Biçimi
Bu bileşenler dönüşümlü olarak dönem sözcülüğü yapacaklar, belirli periyotlarda (ayda bir) toplanmanın yanı sıra önemli gündemlere yönelik olarak olağanüstü de toplanılabilecektir. Platform bileşeni kurumlardan bir kişi, 3 ayda bir dönüşümlü olarak Platform Dönem sözcülüğü görevini üstlenecektir. Platformun mücadele eksenini benimseyen, emek ve demokrasiden yana kitle örgütleri, siyasi partiler ve oluşumlarla yürütülecek faaliyetler birlikte tartışılarak birlikte planlanacaktır.

Platformun Temel İlkeleri
Platform bileşenleri, çalışma sürelerinin kısaltılması, taşeronlaştırmanın sona erdirilmesi, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, kamu emekçilerine grev ve toplu sözleşme hakkı tanınması, asgari ücretin en az açlık sınırına yükseltilmesi, herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması gibi temel talepleri her zaman dile getirecektir.

Bunların yanı sıra, kıdem tazminatlarının gasp edilmesine, işsizlik sigortasının sermayeye peşkeş çekilmesine, esnek çalıştırma biçimlerinin olağanlaştırılmasına, Özelleştirme politikalarına, IMF ile yapılan ve yapılmak istenen bütün anlaşmalara, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğin ticarileştirilmesine karşı her koşulda bir direnme hattı oluşturulacaktır. Bu çerçevede, Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu (AEMP) adı ile oluşturulan platformun bileşenleri aşağıdaki temel ilkeleri savunurlar.

• Bileşenler her koşulda demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, sosyal devlet anlayışından, dayanışmadan, emekten, barıştan ve halkların kardeşliğinden yanadır.
• Platform bileşenleri dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılığa kesin bir biçimde karşıdır.
• Bileşenleri yerel demokrasi güçleri ile ortak zeminlerde buluşarak emek ve demokrasi hattında dayanışma içinde ortak mücadeleyi temel alır.
• Platform bileşenleri, yerel gündemlere ve sorunlara ilişkin olduğu kadar ülke ve dünya geneline ilişkin konularda da ortak mücadele etmeyi hedefler.
• Platform, bileşenlerin buluştuğu müşterek taleplerde ortak çalışma yapılmasını sağlar.
• Platform bileşenleri, ortak çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülmesinden hep birlikte sorumludur.

ANKARA BAROSU

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ANKARA TABİP ODASI

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

TÜRK-İŞ ANKARA ŞUBELER PLATFORMU


Spread the love