Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne müteahhit usulü AOÇ arazisi devri
Spread the love

Bakanlar Kurulu, AOÇ arazisi içinde bulunan 50 hektar büyüklüğündeki alanı, emlak rantını paylaşmak kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Şehir plancıları karara tepki gösterdi: ‘1. derece doğal sit statüsüne haiz bir AOÇ arazisinin, tabiri caizse kat karşılığı müteahhite verilmesine karar kılınmıştır’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek’in gidişi konuşulurken, Bakanlar Kurulu, mülkiyeti Hazineye ait olan Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı tasarrufunda bulunan ağaçlandırılarak hatıra ormanı haline getirilmiş olan yaklaşık 50 hektar büyüklüğünde bir AOÇ arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Konuyla ilgili dün (4 Ekim) açıklama yapan Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, AOÇ arazisinin yıllarca verilen emekle önemli bir açık yeşil alana dönüştüğünü, Bakanlar Kurulu kararının kamusal alana saldırı anlamamına geldiğini belirtti..

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yakın geçmişte KaçAK Saray, Ankapark, Ankara Bulvarı projeleri ile AOÇ arazisini tahrip ettiğini vurgularken, benzer sonuçlara yol açacak arazi devri kararının bilimden, etikten, hukuktan yoksun olduğunu açıkladı.

Müteahhite vermekle eşdeğer
Bakanlar Kurulu kararının “…mülkiyeti hazineye ait olan ve ekli listede nitelikleri belirtilen taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi…” ifadeleriyle AOÇ arazisi için inşaat ve emlak rantı tariflediğini belirten şehir plancıları şu ifadeleri kullandı:

‘15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında kamuoyunu nezdinde tartışmaya açılan; “Askeri alanlara ne olacak?” sorusuna cevap niteliği taşımaktadır. Askeriye tasarrufunda olan, ormanlaştırılmış, 1. derece doğal sit statüsüne haiz bir AOÇ arazisinin tabiri caizse kat karşılığı müteahhide verilmesine karar kılınmıştır.’

politeknik.org.tr


Spread the love