Alamos Gold faaliyetlere ara verdi, Kazdağları için tehlike geçmedi
Spread the love

Kazdağları’nı tahrip eden Kanadalı Alamos Gold 13 Ekim’de sona eren maden ruhsatı için yaptığı yenileme başvurusu sonuçlanmadığı için faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı. Aylardır mücadele eden yaşam savunucularının ısrarıyla ilk kazanım elde edilse de süreç tamamlanmış değil. Sıra, maden şirketinin tamamen Kirazlı’dan uzaklaştırılmasında.

Kanadalı Alamos Gold’un Kazdağları’nda yapmak istediği altın madenciliği faaliyetleri için kurduğu Doğu Biga şirketinin Çanakkale Kirazlı’daki ruhsat süresi 13 Ekim 2019 tarihinde sonra erdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “ruhsat yürürlük tarihi sorgulama” sisteminde ruhsat süresinde bir değişiklik yapılmadı. Ülkenin farklı illerinden onbinlerce insanın mücadele için buluştuğu Kirazlı’da Alamos Gold ruhsat süresi yenilenene kadar inşaat faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Peki ruhsat yenileme süreci nasıl işliyor?

3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, maden ruhsat sürelerinin uzatılması için “ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar” yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış “temdit projesi” yani ruhsat yenileme projesinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Ruhsat yenileme başvuru süresi içinde belirlenen gerekli belgeler belirtilen tarihlerde Maden ve Petrol İşeri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) teslim edilmezse ruhsat yenileme talebi reddediliyor ve ilgili maden sahası ihaleye açık saha haline gelerek yeniden ihale ile başka bir şirkete verilebiliyor.

Temdit projesi ile ruhsat süresinin uzatılması için yapılan başvuru sonrası, MAPEG tarafından “proje üzerinde veya mahallinde” teknik ve mali incelemeler yapılarak eksiklik görülmesi halinde eksikliklerin ruhsat sahibine 2 ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Şirketin bildirilen eksiklikleri 3 ay içerisinde tamamlaması gerekiyor. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 31.054 TL idari para cezası uygulanıyor. Ruhsat süresinin sonuna kadar şirket tarafından eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ise ruhsat süresi uzatılmaz . Maden ruhsatı/sahası şirketten alınarak yeniden ihaleye çıkılır.

Maden Kanunu’na göre, temdit projesinin yani ruhsat süresi uzatım talebinin Bakanlık tarafından kabul edilmesi halinde ise en geç ruhsat süre sonundan itibaren bir ay içinde işletme ruhsatının süresi, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden itibaren uzatılır. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamaz.

Kazdağları’nı ne bekliyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “ruhsat yürürlük tarihi sorgulama” sisteminde Doğu Biga’ya ait ruhsat süresinin 13 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığı gözüküyor. Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada ise ruhsat süresi uzatım talebi ile ilgili Bakanlık görüşmelerinin devam ettiğini ancak inşaat, kazı çalışmalarına ara verildiğini belirtiyor.

Eğer Bakanlık tarafından temdit projesi kabul edilirse ve Alamos Gold’a yol verilirse Kirazlı altın madeninin ÇED, orman izinleri vb. tüm izinler uzatılmış sayılacak.

Maden Kanunu’nda bu koşul “Ruhsatın temdit edilmesi hâlinde madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş bütün izinler temdit süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır” şeklinde ifade ediyor.

Mücadele devam ediyor

Kazdağları’nda madencilik faaliyetleri tarafından yüzbinlerce ağaç kesilmişti. Toprağa, suya, Kazdağları coğrafyasına geri dönüşü olmayan zararlar veren/verecek olan projeye karşı aylardır mücadele sürüyordu. Kirazlı’da tutulan yaşam nöbetiyle ve ülkenin farklı illerinde Kazdağları için yapılan eylemlerle madencilik faaliyetlerinin tamamen son bulması ve maden şirketlerinin bölgeyi terketmesi için mücadele ediliyor.

politeknik.org.tr


Spread the love