AKP İstanbul’u Yağmalıyor, Gerici Üniversiteler Şahlanarak Geliyor

İstanbul’un dört bir yanındaki arazileri AKP yandaşlarına dağıtmaya devam ediyor. Gerici vakıf ve cemiyetler Cevizli, Kavacık ve Halkalı’daki yüzlerce hektarlık alanlara “üniversite” kurmaya hazırlanıyorlar.

AKP’nin İstanbul’daki arazileri yağmalama politikası hız kesmeden devam ediyor. Büyük çoğunluğu cemaat ve tarikat ilişkileri ile beslenen onlarca vakfa üniversite kurma yetkisi veren AKP hükümeti, kamusal alanları onlarca yıllığına bu vakıflara tahsis ederek üniversitelerin arazi ihtiyaçlarını karşılıyor. Cevizli’deki TEKEL arazisi Murat Ülker’in kurduğu ve Ahmet Davutoğlu’nun ilişkide olduğu Bilim Sanat Vakfı’na, Kavacık’taki Karayolları’na ait arazi İskenderpaşa Cemaati üyesi Fahrettin Koca’nın Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı’na, Halkalı’daki Ziraat Okulu’nun bulunduğu arazi ise kurucuları arasında bizzat Tayyip Erdoğan, Kemal Unakıtan, Ahmet Davutoğlu’nun yer aldığı İlim Yayma Vakfı’na tahsis edildi.

TEKEL Arazileri Dağıtılıyor

Kartal Dragos sahiline oldukça yakın bir mesafede bulanan TEKEL’in Cevizli Yerleşkesi’ndeki 30 hektarlık alanın, jet hızıyla yapılan bir ihale sonucu 49 yıllık kullanım hakkı, kurucuları Ahmet Davutoğlu ve Ülker Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker olan Bilim Sanat Vakfı’na verildi. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni inşa etmek üzere araziyi kiralayan vakfa bir kıyağı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi çekerek arazideki tüm Tekel binalarının inşaat metrekaresi olan 114.600 metrekareyi 210.000 metrekareye çekerek İstanbul’da kalan son yeşil alanlardan birinin daha katledilmesi fermanını imzaladı.

Cemaat Hastanesinin Önlenemez Yükselişi

AKP hükümetinin başa gelmesi ile birlikte onlarca kat büyüyen ve İskenderpaşa Cemaati ile ilişkisi bulunan Fahrettin Koca da arazilerin yağma pastasından payına düşeni aldı. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla kurulan Medipol Üniversitesi şu anda 2010 yılından itibaren vakfa 49 yıllığına kiralanan eski Tekel Genel Müdürlüğü binasını kullanıyor. İmar planlarına uygun olmayan ya da kişiye özel plan değişikleri ile uydurulan devasa hastaneleri ile göze çarpan Medipol, bununla da yetinmedi ve İstanbul Kavacık’taki halen Karayolları Şube Şefliği olarak kullanılan arazinin 220 dönümünü 49 yıllığına kiralandı. 2009 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredilen 400 dönümlük arazinin büyük bölümünün Koca’ya devri sessiz sedasız gerçekleştirilirken, devir işlemi sonrasında ise Beykoz Koruma Amçalı Nazım İmar Planı’nda “park, çocuk bahçesi, karayolu kenarı koruma kuşağı” olarak geçen arazi “özel eğitim alanı” ilan edilerek arazi için 1,5 kat emsal inşaat artışı ve 10 kata kadar imar izni belediye tarafından sağlanıverdi.

Yağmadan Ziraat Okulu da Payını Aldı

Halkalı’da 1891 yılından beri çeşitli isimlerle hizmet veren Ziraat Okulu da AKP’nin arazi yağmasından payını düşeni aldı. Kurucuları arasında Tayyip Erdoğan, Kemal Unakıtan, Ahmet Davutoğlu ve Muammer Güler, Korkut Özal, Numan Kurtulmuş gibi isimlerin bulunduğu İlim Yayma Vakfı’na, “faizsiz bankacılık” söylemiyle adını duyuran, cemaat sermaye birikimi üzerine fiili ve fikri katkıları bulunan ve yine vakfın kurucularından olan Sabahattin Zaim’in ismiyle kuracakları üniversite için Ziraat Okulu’nun 357.200 dekar (357.200.000 metrekare) yüzölçümüne sahip kısmı tahsis edildi. 10 yıllığına kiralanan arazi İstanbul depremi için o bölgedeki tek açık alan olma özelliğine sahip ve İstanbul’da kalan ender yeşil alanlardan. Ayrıca arazide birçok endemik bitki türü de bulunuyor. Arazi içerisinde üniversite olarak kullanılabilecek Ziraat Okulu binasının üniversite için yeterli olmadığını belirten ve ek bina isteminde bulunan vakfın kurucuları düşünüldüğünde SİT alanı kapsamında bulunan arazinin katledilmesinin önünün diğer örneklerde de olduğu gibi kolaylıkla açılacağı tahmin etmek oldukça kolay.

 

politeknik.org.tr