“Açlık; Utancın Tarihsel Adı” Sempozyumu Düzenlendi
Spread the love

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası‘nın “Dünya Gıda Günü” nedeniyle ortaklaşa düzenledikleri “Açlık; Utancın Tarihsel Adı” konulu sempozyum 16 Ekim 2010 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, dünyadaki açlığın asıl sebebinin yetersiz üretim değil yoksulluk ve kural tanımayan serbest piyasacı üretim anlayışı olduğunu söyledi. Türkiye‘deki durumun da iç açıcı olmadığını belirten ATAMAN, “Açlığın azı çoğu olmaz, bir kişi açsa açlık var demektir, illa kronik açlık olması gerekmez” dedi. ATAMAN, gıda maddelerinin hem kaliteli, hem de uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştırılmasının bir insanlık hakkı ve devletlerin görevi olduğunu kaydetti.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME, 2010 yılında dünyada aç nüfusun 100 milyon daha artarak 1 milyara ulaştığına dikkat çekti. Temel gıda fiyatlarının da yüzde yüze yakın artış gösterdiğini belirten BESLEME, tüm dünyada gıda emperyalizminin söz konusu olduğunu vurguladı. Türkiye‘de de kamu kuruluşlarının özelleştirmelerle tasfiye edildiğini, KİT‘lerin yabancı ve ulusal sermayeye peşkeş çekildiğini ifade eden BESLEME, “Sadece bugünümüz değil, geleceğimiz de yok edilmek isteniyor” dedi. BESLEME, halkların gıda egemenliği hakkına sahip çıkması gerektiğini belirterek, açlıkla mücadelenin gıda emperyalizmine karşı durmaktan geçtiğini ifade etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Turhan TUNCER, yaşanan küresel krizlerin var olan yetersiz ve dengesiz beslenme sorununu daha da derinleştirdiğini söyledi. “Açlığın nedeni adaletsiz bölüşüm ve yoksulluktur” diyen TUNCER, hayvancılığın, tarımla uğraşan çiftçi sayısının ve işlenen tarım alanının azaldığına ve tütüncülüğün bitirilme noktasına getirildiğine dikkat çekti.

Son 30 yıldır uygulanan neoliberal saldırı politikalarının köylülüğü tasfiyeye yönelik olduğunu belirten TUNCER, “Girdi sağlamadan üretime, işleme ve pazarlamaya kadar tüm süreç çokuluslu tarım/gıda şirketleri, onların taşeronları ya da yerli tekelci sermayenin denetimine girmeye başlamıştır. Bu süreç, sözleşmeli üretim aracılığıyla yabancı şirketlerin tarımı doğrudan kontrol etmesi ya da hibrit tohum ve onun zorunlu girdilerinin -gübre, hormon, tarım ilacı gibi- dağıtımı yoluyla da ivme kazanmaktadır” diye konuştu.

Türkiye‘nin tarım ve gıda da yeni sömürge olma yolunda ilerlediğini anlatan TUNCER, “Bu sarmaldan kurtulabilmenin yolu kendi insanımızın ihtiyaçlarına ve ülkemizin özgül ekolojik koşullarına uygun emek ve üretim odaklı bir program uygulanmasıdır” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk ULUATA, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün dayattığı politikalar sonucu Türkiye‘nin giderek tarım ürünleri dışalımcısı konumuna sürüklendiğini belirtti. ULUATA, “Uygulanan yanlış politikaların bedelini her zamanki gibi emekçiler, işsizler ve yoksullar ödemektedir” dedi. Güvenli hammadde kaynaklı, güvenilir gıda üretimi için bilimsel ağırlıklı çalışmaların önemine dikkat çeken ULUATA, “Dışalıma bağımlı ve gıda güvenliği tartışılır bir ülke olarak karanlığın içerisinde kalmamız kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulundu.

FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegül AKIN, 1996 yılında Dünya Gıda Zirvesi‘nde alınan kararların hayata geçirilemediğini hatırlattı. Tarıma yapılan resmi yardımların 1980‘de yüzde 17 iken 2010‘da yüzde 4‘e gerilediğine dikkat çeken AKIN, dünya yoksul halkının yüzde 75‘inin kırsalda yaşadığını ifade etti.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK, geçmişte yaşanan açlıkla, günümüzde yaşanan açlık arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade etti. Günümüz açlığının esas sorununun paylaşım sorunu olduğunu dile getiren TANIK, “Yedide biri aç olan bir dünya tahammül edilebilir bir dünya değildir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından FAO tarafından, “Dünyada Açlık, Yapılanlar, Yapılması Gerekenler” konulu bir özel sunu yapıldı.

Sempozyumun ilk oturumunu Prof. Dr. Ekrem KÜN yönetti. Oturumda, Önceki Dönem Oda Başkanımız, Abant İzzet Baysal Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, “Uluslar arası Düzen ve Açlık İlişkisi” konulu bir sunum yaptı. Oturumda, AÜZF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ de konuşmacı olarak yer aldı.

“Güvenli Gıdaya Erişim ve Bilgi Edinme Hakkı” başlıklı II. Oturumu, Prof. Dr. İlbilge SALDAMLI yönetti. Oturumda, Dr. Bediha DEMİRÖZÜ (GMO), Prof. Dr. Murat ÖZGEN (AÜZF), Umut ÖZDİL (TRT) ve Doç. Dr. Ümran UYGUN (H.Ü) sunum yaptı.

“Yeni Gıda Yasası ve 12. Fasıl Müzakere Süreci” konulu panel de, Dr. Meftune EMİROĞLU başkanlığında gerçekleştirildi. Panelde, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN bir sunum yaparak, ODA‘mız görüşlerini aktardı. Panele ayrıca GMO Başkanı Petek ATAMAN, KMO Başkanı Mehmet BESLEME, ABGS Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanı Fatma CAN SAĞLIK, TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU, TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ali ÇETİN ve AÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aziz EKŞİ konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyum kapanış kokteyli ile sona erdi.

Kaynak: zmo.org.tr

 


Spread the love