7 Şubat 08 – Kentsel Dönüşüm Tartışmaları – 2 (Yasal Çerçeve) – ŞPO Ankara Şube

ŞPO Ankara Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Çalışmaları kapsamında, KENTSEL DÖNÜŞÜM TARTIŞMALARI ana başlığı altında düzenlenen etkinliklerin ikincisi AYŞE ÜNAL‘ın katılımıyla YASAL ÇERÇEVE başlığıyla gerçekleştirilecektir.

Tarih: 7 Şubat 2009 Cumartesi

Saat: 16:00

Yer: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Hatay Sokak 24/7 Kocatepe ANKARA