22 Kasım 08 – PANEL: Termik Santraller ve Çevresel Etkileri
Spread the love

PANEL

TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

 

 

KATILIMCILAR

 

Prof. Dr. Ali Osman KARABABA- Ege Üni. Tıp Fak.

TEP Temiz Enerji Platformu Yurutme Kurulu Uyesi

 

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ – Onsekiz Mart Üni. Fen Ed. Fak.

 

Doç. Dr. Tanay Sıdkı UYAR- Marmara Üni. Mühendislik Fak.

TURCEP Turkiye Cevre Platformu Koordinatoru

 

Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR

Ziraat Müh.Od.İzmir Şb.Yön.Kur. Bşk.

 

Tarih : 22 Kasım 2008 Cumartesi

Saat : 14:30

Yer : Belediye Sosyal Tesisleri CANAKKALE

 

 

 

Ç A N A K K A L E Ç E V R E P L A T F O R M U

Akademik Odalar Birliği, Türk-İş, Disk, Kesk, Tema, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


Spread the love