21 Odadan Ortak Açıklama: TMMOB‘nin Devrimci Demokrat Duruşuna ve Birlikte Mücadele Kültürüne Sahip Çıkıyoruz

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB‘NİN DEVRİMCİ DEMOKRAT DURUŞUNA VE BİRLİKTE MÜCADELE KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ.

TMMOB 40. Dönem Çalışmalarının Değerlendirilmesi gündemi ile 10 Ekim 2009 günü İMO Teoman ÖZTÜRK salonunda yapılan TMMOB 40. Dönem III. Danışma Kurulu toplantısı büyük bir çoğunluğu Danışma Kurulu üyesi olmayan bir grup tarafından müdahale edilerek engellenmiştir.

Bir süredir TMMOB örgütlülüğü içinde bu grup tarafından geliştirilen saldırgan tutum TMMOB Danışma Kurulu‘nda da yaşanmıştır.

TMMOB Başkanının konuşmasından sonra Oda Başkanlarının konuşmasına olağan dışı yöntemler ve şiddetle müdahale edilmiş, salondan kürsüye, divana doğru ve kimi Danışma Kurulu  üyelerinin üzerine yürünmüş, Divana ve Danışma Kurulu üyelerine sözlü hakaretlerle saldırılmıştır. Bu tavır karşısında divan, toplantıya ara vermiştir. Aradan sonra Divan tarafından öncelikli olarak Danışma Kurulu üyeleri olmak üzere tüm toplantı katılımcılarına söz ve kürsü hakkının verileceğinin belirtilmesine rağmen aynı çevrenin TMMOB kültürüne yakışmayacak düzeyde saldırgan tutumlarını devam ettirmesi üzerine yaşanabilecek tatsız olayların önüne geçebilmek için toplantı ertelenmiştir.

TMMOB‘nin demokrasi ortamlarında bu ve benzeri saldırılara izin verilmeyeceği bilinmelidir.

Bizler TMMOB‘ye bağlı oda başkanları olarak,

TMMOB‘nin mücadele geleneklerinden aldığımız tarihsel sorumlulukla davranacağımızı, ülkemizde halkımız ve meslektaşlarımız açısından son derece yakıcı gündemlerin yaşandığı bir dönemde TMMOB ortamını sorumsuz yaklaşımlara teslim etmeyeceğimizi ifade ediyor, bilinçli ve örgütlü olarak gerçekleştirilen bu saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz.

50 yılı aşkın tarihi boyunca ülkenin ve üyelerinin sorunlarını temel varlık sebebi sayan TMMOB‘nin geçmişindeki cesur, devrimci ve demokrat tutumu geleceğini de şekillendirmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB ve TMMOB Örgütlülüğü

Sevinç Karakaya 
 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Musa Çeçen         
 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Abdullah Zararsız 
 TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
R. Tansel Timur   
 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Muammer Yağız   
 TMMOB Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Atakan Günay     
 TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Ali Fahri Özten      
 TMMOB Harita Ve Kad.Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Turhan Tektürk      
 TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Hamdi Serdar Harp   
 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Şevket Demirbaş       
 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Dündar Çağlan          
 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mehmet Besleme       
 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mehmet Torun           
 TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Emin Koramaz          
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Cemalettin Küçük     
 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
A. Erhan Angı           
 TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
H.Bülend Tuna          
 TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mehmet Kul              
 TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Ayşegül Oruçkaptan 
 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
H. Tarık Şengül        
 TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
Melike Anıl Yüksel  
 TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı