21 Mayıs 09 – TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Bilgilendirme Toplantısı – İstanbul

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ – BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Tarih: 21 MAYIS 2009 PERŞEMBE

Saat: 19.30

Yer: TMMOB BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİK TOPLANTI SALONU

AMAÇ

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tespiti, tanımı ve çözüm yollarının tartışılması.

Krizin çalışanlara, mühendis, mimar ve şehir plancılarına yansıması, sektörel ve bölgesel etkilerinin incelenmesi.

TMMOB örgütlülüğünün yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, kamu ve özel sektördeki ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikalaşması konusunda duyarlılık yaratılması.

 

KAPSAM

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen ve etkileyen konuların tartışılması ve kararlar alınması.

 

KONULAR  (TARTIŞMA BAŞLIKLARI)

Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının;

  -çalışma yaşamını belirleyen yasalar.

  -çalışma koşulları.

  -asgari ücreti ve ücret.

  -özlük hakları ve iş güvencesi .

Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve etkileri.

İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri.

Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri.

Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri.

Çalışma yaşamında karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm önerileri.

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi;

 – TMMOB

 – Sendikalaşma 

TMMOB BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİK TOPLANTI SALONU
Güzelyurt Mah. 7. Cadde Delta Plaza Kat:5 Daire:11  Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel:0 212 853 80 62

e-mail: beylikduzu@mmo.org.tr