20-23 Ekim 2010 – Mimarlığın Sosyal Forumu – Ankara

20-23 Ekim 2010 tarihinde Dünyanın aktivist ve toplumcu mimarları TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzelenen Mimarlığın Sosyal Forumu’nda Ankara’da buluşyor.

Toplum ve mimarlık ilişkisinin ön plana çıktığı forumun ana temaları:

• Toplumsal mimarlık ve planlama
• Mekanda toplumsal ayrışma/dışla(n)ma
• İnsan hakkı olarak herkes için konut
• Ekoloji ve çevresel adalet
• Savaş, afet ve mimarlık
• Koruma, kültürel miras ve değişim
• Yerinden edilmenin mekansal politikası: toprak ve kaynakların sömürgeleştirilmesi
• Toplumsal değişim aracı olarak tasarım
• Toplumsal mimarlık için eğitim
• Yöresel pratikler, teknoloji ve serbest piyasa
• İnsani kentler: bariyerler ve etik
• Kentsel şiddet ve kent mekanının okunabilirliği
• Demokratik uygulamalar ve yasama
• Kamusal mekanları genişletmek
• Toplumsal cinsiyet ve mekan
• Ulaşılabilir toplu taşıma ve yaya hakları
• Toplumsal mekan: ittifaklar ve çelişkiler.

Mimarlığın Sosyal Forumu programına buradan ulaşabilirsiniz.

politeknik.org.tr