20-21 Şubat 09 – Altın Politikaları Sempozyumu – Ankara

 

ALTIN POLİTİKALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI

Milli Kütüphane / ANKARA   20-21 Şubat 2009

20 Şubat 2009 Cuma
 
 
Kayıt:
 09.00- 09.30
 
Açılış Konuşmaları:
 09.30- 10:00
 
   
 
Birinci Oturum: ALTIN VE EKONOMİ 
 10.00 – 13.00
 
Yöneten:  Oğuz TÜRKYILMAZ
  
Uluslararası Ekonomik Düzen ve Altın
 Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
 
Altın ve para politikası
 Prof. Dr. Fuat ERCAN
 
Altın işletmeci şirketler, kökenleri, ilişkileri, borsa spekülasyonları
 Tahir ÖNGÜR
 
Altın madenciliği üzerine düşünceler
 Prof. Dr. Şinasi ESKİKAYA
 
 
Yemek Arası: 13:00 – 14:00
  
 
İkinci Oturum: ALTIN İŞLETMECİLİĞİ VE ÇEVRE
 14.00 – 17.00 
 
Yöneten:  Mehmet TORUN
 
Altın işletmeciliğinde siyanür kullanımı
 Dr. Bülent ŞENTÜRK
 
Madencilik, Çevre ve Yapay Doğa
 Prof. Dr. Mahir VARDAR
 
Altın İşletmelerinde Çevre Sorunları
 Dr. Ethem TORUNOĞLU ( Çevre Müh. Odası)
 
Doğal kaynaklara etkisi  (Toprak, orman, ziraat, yeraltı suları)
 Ahmet ATALIK (Ziraat Müh. Odası)
 
Asit Maden Drenajı
 Savaş DİLEK (Jeoloji Müh. Odası)
 
Ağır metaller sorunu ve çözüm önerileri
 Mehmet KARADENİZ
 

21 Şubat 2009 Cumartesi
 
 
Üçüncü Oturum: ALTIN VE MADENCİLİK
 10.00 – 12.30
 
Yöneten: Berna VATAN
 
Stratejik maden nedir
 Ertuğrul IŞIK 
 
Ülkemiz altın işletmelerinin ekonomik analizi
 Ümit  R. ÜNCÜ
 
Altın madenciliğinin diğer madencilik faaliyetleri ile karşılaştırılması
 Erşat AKYAZILI
 
Altın işletmeciliğinin karşılaştırmalı ekonomisi
 Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ( Ziraat Müh. Odası)
 
 
 
Yemek Arası: 12:30 – 13:30
  
   
 
Dördüncü Oturum: ALTIN İŞLETMECİLİĞİNİN SOSYAL BOYUTU
 13.30 – 15.30
 
Yöneten: Çetin UYGUR
  
Altın İşletmeciliğinde Yöre Halkının Yaklaşımlarına Dair Örnekler
Gülden KARABUDAK

Hasan ŞEN

Muammer SAKARYALI

Arif Ali CANGI

Mehmet Arif ÖZNAL
 
Yöre Halkının Verdiği Mücadelenin Toplumsal Mücadeledeki Yeri
 Metin ÇULHAOĞLU
 
 
 
ARA: 15.30- 15.45
  
 
PANEL: KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ALTIN POLİTİKALARI
 15.45 -18.30
 
Yöneten: Kaya GÜVENÇ
 
Aydın ÇUBUKÇU
 (Gazeteci-yazar)
 
Tahir  ÖNGÜR
 (EGEÇEP)
 
Mehmet HORUŞ
 (Beyaz Adımlar Platformu)
 
Mehmet TORUN
 (Maden Mühendisleri Odası)
 
 
KAPANIŞ KOKTEYLİ