20-21 Şubat 2009 – TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

20-21 Şubat 2009

İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu
Ankara

TMMOB’nin kent ve yerel yönetimler üzerine biriktirdiği çalışmalar, Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimleri öncesi düzenlenecek TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu ile kamuoyuna aktarılacak. Sekreteryasını TMMOB adına Şehir Plancıları Odası’nın yürüttüğü sempozyum, 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sempozyum Düzenleme Kurulu çalışmalarına, Mimarlar Odası adına Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emre Madran katılıyor.

Mimarlar Odası, sempozyuma “KÜLTÜREL MİRAS VE YEREL YÖNETİMLER” ve “KENTLİ HAKLARI” konulu iki bildiriyle katılacak. Bunun yanısıra Mimarlar Odası Antalya Şubesi “ANTALYA KENTİ” ve İzmir Şubesi “İZMİR KENTİ” ile ilgili hazırlıklarını kentlerimizin sorunlarının tartışılacağı bir oturumda sunacaklar.