19 Kasım 12 – Bilgilendirme Toplantısı: “Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm”

TMMOB Kocaeli İKK yürütücülüğünde Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi sekretaryalığı ile her pazartesi Kentsel Dönüşüm üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. ilk toplantı, “Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantıları – 1” başlığı ile gerçekleştirilecek.

Tarih: 19 Kasım 2012
Saat: 18.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Binası