17-18-19 Aralık 2009 – 7.TMMOB Enerji Sempozyumu – Ankara
Spread the love

TMMOB Enerji Sempozyumu’nun 7.si 17-18-19 Aralık tarihlerinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenecek.

“Enerji’de ‘Serbest Piyasa’nın Bedeli ve Alternatif Enerji Politikaları” başlığı ile düzenlenecek olan sempozyumda üç gün boyunca “Enerjinin Etkin Kullanımı, Verimlilik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmeler, Ulusal Sanayi ve Ar-Ge”, “Enerji, Küresel Kriz ve Serbest Piyasa Ekonomisinin Geleceği Üzerine Öngörüler”,  “Enerjinin Çevresel, Kültürel, Tarihsel ve Sosyal Etkileri”, “Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Maliyet ve Alternatif Enerji Yönetimi”,”Türkiye‘de Enerji Alanındaki Darboğazlar, Serbestleştirme ve Özelleştirme Uygulamaları” oturumun ve  “Enerji‘de ‘Serbest Piyasa‘nın Bedeli ve Alternatif Enerji Politikaları” başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyumun programı şöyle;

17 Aralık 2009 Perşembe
09:00-10:00 Kayıt
10:00-11:30 Açılış Konuşmaları
11:30-12:30 Açılış Bildirisi : TMMOB Enerji Sempozyumlarına Genel Bir Bakış – EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Cengiz Göltaş
12:30-14:00 Öğle Yemeği
I. OTURUM: Enerjinin Etkin Kullanımı, Verimlilik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmeler, Ulusal Sanayi ve  Ar-Ge
Oturum Başkanı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Serdar HARP
14:00-14:20 Santrallarda Yerli Malzeme Kullanımı – Mak. Yük. Müh. EÜAŞ Eski Gn. Md. Yrd. Muzaffer Başaran
14:20-14:40 Kömür Kökenli Metanın Doğal Gaz Olarak Kullanılabilirliği – İzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner; KTÜ Müh. Fak. Maden Müh. Bölümü
14:40-15:00 Elektrik Enerjisi Talep Tahmininde Foksiyonel Bağ Ağları Tekniğinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi – Endüstri Yük. Müh. Ekin Öztürk
15:00-15:20 Şebeke Bağlantılı ve Bağımsız Güç Sistemlerinin Ekonomik Analizi – Doç. Dr. Belgin Emre Türkay, Elk Müh. Ali Yasin Telli
15:20-15:40 Çay Arası
15:40-16:00 Enerji Verimliliği, Enerjinin Etkin Kullanılması ve Çevrenin Korunması Kapsamında Sürdürülebilir Kentler Planlaması; Uluslar arası Uygulama Örnekleri – Dr. H. Hami Yıldırım, Uzman Şehir Plancısı Zümrüt Kaynak
16:00-16:20 Enerji Verimliliği – MMO Enerji Verimliliği Danışmanı Tülin Keskin
16:20-16:40 Farklı Organik Atıklar ve Çöp Sızıntı Suyundan İki Kademeli Ar-Ge Tesisinde Biyogaz Üretimi – K. Süleyman Yiğit -Mustafa Gündüz , Kocaeli Üni. Müh. Fak. Müh. Bölümü; Gülay Şerit, Muhammet Saraç, İZAYDAŞ Atık Yakma ve Atık Değerlendirme A.Ş – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
16:40- 17:00 Enerji Kaynaklı Metan Emisyonlarının İrdelenmesi ve Azaltım Seçenekleri – İzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner; KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü
17:00-17:20 Soru-Cevap
18:00 Kokteyl
 
18 Aralık 2009 Cuma
II. OTURUM: Enerji, Küresel Kriz ve Serbest Piyasa Ekonomisinin Geleceği Üzerine Öngörüler
Oturum Başkanı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN
09:30 -09:50 Enerji Politikaları ve Planlamanın Geleceği‘ne Bir Bakış – DEK-TMK Üyesi Barış Şanlı
09:50-10:10 Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu(2009-2018) – Emel Erkmen, Gülçin Varol, Türkiye Elektrik İletim AŞ. APK Dairesi Bşk.
10:10-10:30 Yenilenebilir Enerjilerde Son Gelişmeler, Hedefler ve Uygulanan Politikalar – Elektrik Mühendisi Zerrin Taç Altuntaşoğlu
10:30-10:50 Çay Arası
10:50-11:10 Serbest Piyasa Modeli Yatırımlar ve Arz Güvenliği – Cengiz Güneş
11:10 -11:30 Enerji  Ekonomisi – Hakan Özyıldız
11:30-11:50 Türkiye Elektrik  Sisteminde Kurumsal Yapı ile AB Ülkeleri Elektrik Sistemlerinin Karşılaştırılması – Yusuf Bayrak, Ruhan Aktürk Sezer
11:50-12:10 Soru- Cevap
12:10-13:30 Öğle Yemeği
III. OTURUM: Enerjinin Çevresel, Kültürel, Tarihsel ve Sosyal Etkileri
Oturum Başkanı: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Erhan ARGI
13:30-13:50  4628 ve Hidrolik Enerji – Meteoroloji Müh. İsmail Küçük
13:50-14:10 Jeotermal Enerji ve Demokrasi – JMO BTK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şener
14:10-14:30 Enerji Sektörünün Küresel Toplam Karbondioksit Salımındaki Rolünün İncelenmesi – Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu
14:30-14:50 Türkiye Enerji Politikalarında Hidroelektrik Santraller – İMO Su Çal. Grubu Üyesi Gökhan Marım
14:50- 15:00 Soru-Cevap
IV. OTURUM: Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Maliyeti ve Alternatif Enerji Yönetim Modelleri
15:00-15:20 Afşin-Elbistan Havzasının Potansiyeli – Jeofizik Yük. Müh. Çetin Koçak, Maden Yük. Müh. Dr. Nejat Tamzok, Jeoloji Müh. Selçuk Yılmaz
15:20-15:40 Türkiye Elektrik Sisteminde Kurumsal Yapı ile AB Ülkeleri Elektrik Sistemlerinin Karşılaştırılması – Yusuf Bayrak , Ruhan Aktürk Sezer, Türkiye Elektrik İletim A.Ş APK Dairesi Başkanlığı
15:40-16:00 Elektrik Enerjisi Üretiminde Yerli Kaynak Kullanımı: Bazı Sorunlar ve Politika Önerileri – Maden Müh. Mehmet Kayadelen, Endüstri Müh. Oğuz Türkyılmaz
16:00-16:20 Ulusal Elektrik Enerjisi Şebekelerinin Bölgesel Entegrasyonu ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye‘nin Konumu – Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Elk. Müh. Duygu Papur
16:20-16:30 Çay Arası
16:30-16:50 Türkiye‘de Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği – Elk. Müh. Mustafa Kadıoğlu
16:50-17:10 Elektrik Enerjisinde Maliyet İncelemesi – Elk. Müh. Yılmaz Kocaoğlu
17:10-17:30 Petrol Sektöründeki Yatırımların Petrol Kanunlarının Tarihsel Süreci İçinde Değerlendirilmesi, Yatırımların Ülke Ekonomisine Katkısı – Jeofizik Yük. Müh. A. Uğur Gönülalan
17:30-17:50 Yerli Enerji Kaynağı Kömürün Enerji Sektöründeki Yeri – JMO BTK Üyesi, Ayhan Kösebalaban
17:50-18:10 Ülkemiz Enerji Bütünlemesinde Kömürün Yeri ve Yeni Projeler – Dr. İlker Şengüler
 
19 Aralık  2009 Cumartesi
V. OTURUM : Türkiye‘ de Enerji Alanındaki Darboğazlar, Serbestleştirme ve Özelleştirme Uygulamaları
Oturum Başkanı: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ
09:30-09:50 Türkiye‘nin Enerji Dışalım Bağımlılığındaki Eğilimlerin Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ile Karşılaştırılması – Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu
09:50-10:10 Elektrik Sektörünün Piyasalaşması DUY Uygulamasının Uludağ EDAŞ Özelinde İrdelenmesi – Elk. Müh. H. Suat Türker, Elk. -Elt. Müh. Arif Akşam
10:10-10:30 Enerjide Kamu Yapılanması Üzerine Düşünceler – DEK-TMK Üyesi H. Caner Özdemir
10:30-10:50 Elektrik Hizmeti Kamu Hizmetidir – Asis. TODAİE Yeliz Şanlı
10:50-11:10 Çay Arası
11:10-11:30 Enerji ve Hukuk – Av. Hayati Küçük
11:30-11:50 Afşin-Elbistan Projesi – DEK-TMK Yön. Kur. Üyesi ELK. Müh. Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Genel Sekreteri Maden Yük. Müh. Ömer Ünver
11:50-12:10 Türkiye‘nin Enerji Görünümü – MMO Enerji Çal. Grubu Başkanı. Oğuz Türkyılmaz
12:10-12:30 Soru-Cevap
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-PANEL: Enerjide Serbest Piyasanın Bedeli ve Alternatif Enerji Politikaları
Panel Yöneticisi: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz

 


Spread the love