15 Ekim Cuma – “Panel: Güvenli Gıdaya Erişim ve Açlık” – Adana

Mühendislik-Mimarlık Haftası ve Dünya Gıda Günü Etkinlikleri kapsamında; 15 Ekim 2010 Cuma günü saat 14:30’da Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından, “GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİM VE AÇLIK” konulu panel düzenlenecektir.

Panel Katılımcıları:

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu – Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu – Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Ziraat Mühendisi Hüseyin Aydın – Adana tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürü

Gıda Mühendisi  Emel Karaçay – Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı