1 Mayıs’ta Alanlara (Yenilendi)

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

1 Mayıs; işçi sınıfının, ezilenlerin alanlara çıktığı, emeğin, insanca yaşam mücadelesinin sözünün söylendiği gün.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’a sayılı günler kala sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs çalışmalarını sürdürüyor.

Güvencesizliğin yaşamın bütününü kapsayarak derinleştiği, taşeronlaşmanın tek çalışma biçmi olarak yaygınlaştığı, iş cinayetlerinin her ay onlarca işçinin ölümüne yol açtığı, eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi temel hakların piyasalaştırıldığı düzene karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, öğrenciler insanca bir yaşam için 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Kentlerin ve doğanın talan edilmesine, sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyenler, yaşam alanlarına sahip çıkanlar 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları da 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Çalışma yaşamı her geçen gün daha da güvencesizleşirken, ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar, şehir plancıları; düşük ücretle çalışmaya, eksik prim bildirimlerine ve uzun çalışma saatlerine karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. 

İstanbul’da 1 Mayıs’la Simgeleşen Taksim Meydanı Bu Yıl da Mücadelenin Adresi

1 Mayıs İstanbul’da bu yıl da Taksim’de kutlanacak. 2007-2008-2009 yıllarında 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı için mücadele edenler Taksim’i yeniden kazanmış, Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı haline gelmişti.

TMMOB İstanbul İKK 9.30’da Beşiktaş’ta Toplanıyor, Taksim’e Yürüyor

Mühendis, mimar ve şehir plancıları, TMMOB İstanbul İKK’nın çağrısıyla 1 Mayıs günü saat 9.30’da Beşiktaş’ta buluşuyor, Taksim Meydanı’na yürüyor.

Ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları da 1 Mayıs’ta kendi pankart ve dövizleriyle TMMOB İstanbul İKK kortejinde yerlerini alacak, düşük ücretle çalışma ve uzun çalışma saatlerine karşı insanca yaşam talebini yükseltecek.

politeknik.org.tr