İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenler Anılacak

28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’nde iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler anılacak.

Ülkemizde yaşanan iş kazaları ve iş cinayetleri her geçen gün artmaktadır. AKP iktidarı çıkardığı yasalarla işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını sermayenin denetimine terk etmekte, işçileri sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamından yoksun bırakmaktadır. Bunun sonucu olarak da her yıl binlerce işçi iş kazalarına uğramakta ve ölmektedir.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin çağrısıyla “28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü”nde bir etkinlik düzenlenecek ve iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler anılacak.

28 Nisan Pazar
günü İstanbul Tabip Odası’nda saat 15.00’da başlayacak olan etkinlik Uluslararası Asbestin Yasaklanması İçin Ağ Koordinatörü Laurie Allan’ın sunumuyla başlayacak. Etkinlikte Dr. Coşkun Canıvar ve Prof. Dr. İbrahim Akkurt meslek hastalıkları üzerine sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinliğe iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin yakınları da katılacak.


politeknik.org.tr