1 Kasım 09: TMMOB Kadın MMŞP Kurultayı Doğu Ve Güneydoğu Bölge Çalıştayı

21-22 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan TMMOB Kadın Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı hazırlıkları kapsamında, 1 Kasım 2009 tarihinde saat 11.00 de Diyarbakır Sümerpark’ta Doğu ve Güneydoğu Bölge Çalıştayı düzenlenecektir.

Çalıştay TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde kurulan Kadın Komisyonu tarafından organize edilmektedir.

 
Atölye çalışması şeklinde yapılacak çalıştayda; aşağıda belirtilen dört ana başlık yer alacaktır. Bu kapsamda öğrencilik, iş arama, çalışma yaşamı, mesleki gelişim, kariyer süreçlerinde karşılaşılan cinsiyetçi yaklaşımlar ve erkek meslektaşlarımızdan farklı olarak yaşanılan sorunlar paylaşılarak, bunların çözümü için yapılması gerekenler tartışılıp değerlendirilecektir. Aynı saat diliminde farklı salonlarda gerçekleşecek olan bu atölye çalışmalarına altlık oluşturması amacıyla, üyelerimizin katılmak istediği ana başlığı önceden şubemize bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca atölye çalışmalarından çıkan sonuçların değerlendirilmesinin ardından tüm katılımcıların bulunacağı bir forum yapılacaktır. Diğer çalışma gruplarına katılamayan ancak görüş ve önerilerini sunmak isteyen üyelerimiz bu forumda söz hakkına sahip olacaktır.

ATÖLYE ÇALIŞMA GRUPLARI

•1.      TMMOB da kadın örgütlenmesi

•2.      Mühendislik, mimarlık, şehir plancılık eğitimlerinde cinsiyetçilik

•3.      Cinsiyetçi iş bölümü / İşyeri pratikleri

•4.      Kapitalist krizin kadın mühendis, mimar ve şehir plancılara etkisi

 

PROGRAM

11:00-11:30     Kayıt

11:30-12:00     Açılış Konuşmaları

12:00-13:00     Yemek

13:00-14:30     Atölye çalışması  ( I.Oturum)

14:30-14:45     Ara

14:45-16:15     Atölye çalışması  ( II.Oturum)

16:15-16:30     Ara

16:30-18:00     Atölye çalışmalarının sunumu ve Forum

 

Yer: Sümerpark Toplantı Salonu Diyarbakır