1. Batman Kent Sempozyumu Yapıldı
Spread the love

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulunun düzenlediği 1. Kent Sempozyumu 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde iki gün boyunca Batman’da geniş katılımlı bir şekilde gerçekleşti.

Cumartesi günü saat 10:00’da Yılmaz Güney Sinema Salonunda başlayan Sempozyuma Vali Yardımcısı Yasemin Çetinkaya, Belediye Başkanı Nejdet Atalay, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kurum temsilcileri, akademisyenler mimar ve mühendisler ve davetliler katıldı. 1. Kent Sempozyumunun açılış konuşmalarını da sırasıyla TMMOB Batman İKK Sekreteri Süleymen Noyan, TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı ve son olarak da Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay yaptı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyumun oturumlarına geçildi. Birinci oturumda Yrd. Doç.Dr. Bilal Gümüş Başkanlığında Hasankeyf ele alındı. “Kültür varlıklarımız ve Hasankeyf”konusu üzerinde bilimsel veriler anlatıldı. “Planlama ve Kentleşme” konusundaki İkinci oturumu Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar Özden yönetti. İkinci oturumda Yrd.Doç.Dr. Şefik İmamoğlu  “Batmanın Jeolojik konumu ve depremselliği” Şehir Plancıları Odasından Nevzat Uğurel “Batmanda planlama deneyimleri”,  Mimarlar Odasından Hayrettin Caymaz  “Batmanda planlama ve imarda yaşanan somut sorunlar” Şehir Plancıları Odasından  Metin Doğrul  “Batmanda gelecek dönem planlama perspektifleri” ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar Özden de “kentsel dönüşüm konusunda” sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturumda yapılan sunumların ardından soru  ve cevap bölümünün ardından kısa bir mola verildi. Günün son oturumu olan “Kent ve Çevre” konulu oturumu Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ayşegül Oruçkaptan yönetti. Bu oturumda  Makine Mühendisleri Odasını temsilen ve Belediye Başkanı Nejdet Atalay “İluh Deresi ne yapmalı nasıl yapmalı”, Çevre Mühendisleri Odasından  Şebnem Doğa Atay “Petrol arama sondaj üretim faaliyetleri ve çevre ilişkisi”, Kimya Mühendisleri Odasından İbrahim Orak “Batmanın suyu üzerine deneysel bir çalışma”, Peyzaj Mimarları  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan ve Bilkent Üniversitesi’nden   Dr.Okan Nalbantoğlu da “Batmanda yeşil Alanlar ve rekreasyon alanları” üzerine hazırladıkları sunumları yaptılar. Gerçekleşen sunun sonrası katılımcıların soruları alındı ve sorulara cevap verildi.

Sempozyumun Pazar günü yapılan  bölümünde ilk oturumda Enerji ikinci oturumda Altyapı ve Ulaşım  son oturumda ise kent ve ekonomi  anlatıldı. Elektrik Mühendisleri Odası D.Bakır Şube Başkanı Nedim Tüzün “enerji kullanımında kentlilik bilincinin oluşumu” elektrik ve elektronik yüksek mühendisi Ömer Faruk Ertuğrul “yenilenebilir enerji kaynakları perspektifinde Batman” konularında bilgilerini paylaştılar. Ayrıca 4.oturumda “Enerji verimliliği ve sosyal boyutu” ile “küresel politikalar etkisinde Türkiye’nin  enerji politikaları” ele alındı.

5. oturumda ise altyapı ve ulaşım konuları ele alındı. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Akbaba’nın oturum başkanlığında “Batman Kent içi ulaşımına kısa bir bakış, ulaşım politikaları ve beklentiler” konusu üzerine inşaat Yüksek Mühendisi İbrahim Altun, “Batman’da alt yapı çalışmaları ve geleceğe bakış” ile inşaat Mühendisleri Odasından İsa Yıldız, Makine Mühendisleri Odası YK Sekreteri Ali Ekber Çakır “Batman’ı bölgeye bağlayan yollar,ulaşım ve kentleşme politikaları”  ile ilgili panel’de katılımcılara bilgi verdiler.

2. günün 6. oturumunda Kent ve Ekonomi ele alındı. Gazi Üniversitesinden Prof.Dr. İşaya Üşür’ün Oturum Başkanlığında Ziraat Mühendisleri Odasından Faik Tekin “Batman Ekonomisinde Tarım’ın yeri” Bilkent Üniversitesinden Doç.Dr. Gülen Elmas Arslan ve Yrd.Doç.Dr. Gülşen Erenler Çakar “Bölgesel Politikasızlık, Gap ve Batman Sanayisi” Gazi Üniversitesinden Prof.Dr. İşaya Üşür “Küresel Kapitalist ve Kriz” yine Gazi Üniversitesinden Prof.Dr. Aziz Konukman “Ekonomik Kriz’in Bölgeye ve Türkiye’ye etkisi” konularında birikimlerini ve çalışmalarını anlattılar.

Panel’in son oturumunda ise Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Türkiye Barış Meclisinden Prof.Dr. Cengiz Güleç, Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, İHD Eski Genel Başkan Yardımcısı Avukat Reyhan Yalçındağ ve Yazar Orhan Miroğlu Panel Yöneticisi ve ayrıca Batman TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Noyan Başkanlığında “Demokratik Açılım bir barış yaratabilecek mi?” konusu üzerine fikirlerini paylaştılar.

Kaynak: batmandogus.com


Spread the love