1-3 Ekim 2009 – TMMOB Van Kent Sempozyumu
Spread the love

TMMOB Van Kent Sempozyumu 1-3 Ekim 2009 tarihlerinde Van Ticaret ve Sanayi Odası Tuşba Salonu’nda gerçekleştirilecek.

VAN KENT SEMPOZYUMU PROGRAMI

 

01 Ekim 2009 Perşembe

09:00 – 09:30  Kayıt

09:30 – 10:30  Açılış

 

Konuşmacılar:

•-          TMMOB Van İKK Adına: Şevket AKDEMİR

•-          Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına: Ahmet GÖKSOY

•-          TMMOB Yön.Kurulu Başkanı: Mehmet SOĞANCI

•-          Van Belediye Başkanı: Bekir KAYA

•-          Van Valisi: Münir KARALOĞLU

 

10:30 – 12:30  1. OTURUM

Kentin Tarihi, Kültürel ve Mimari Dokusu

 

             Oturum Başkanı: Şevket AKDEMİR (TMMOB Van İKK Sekreteri)

                   

•-          İhsan ÇÖLEMERİKLİ (Araştırmacı-Yazar)

             “Van Tarihi”

•-          Yavuz ÖNEN (Mimar)

            “Tarihi Van Kentinin Sosyal, Politik, Kültürel Güncel Sorunlari ve Öneriler”

•-          Yrd. Doç. Dr. Kamuran SAMİ (Mimar)

             “Zoraki/Zorunlu Göçün Yarattığı Kentsel, Kültürel Ve Mekânsal Bellek Yıkımı”-              Van Kenti Toplumsal Ferasetin Neresinde?

•-          Ünsal KESER (Yüksek Mimar)

            “Van Kenti Ve Yapılar”

•-          Yrd. Doç. Dr. Sezer CİHANER KESER (Heykeltıraş)

            “Van Kentinin Çevresel Tasarımında Heykel Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme”

 

12:30 – 13:30    Yemek Arası

 

13:30 – 15.15  2. OTURUM

Kentin Sosyoekonomik Yapısı ve Göç

  Oturum Başkanı: Süleyman BALKAN (EMO Van İl Temsilcisi)

•-          Ayten KIRAN (Van GÖÇ-DER Başkanı)

              “Van İlindeki Göçün Nedenleri, Sonuçları ve Sosyal Olarak Kente Etkileri”

•-          Yrd. Doç. Dr. Suvat PARİN (Sosyolog)

              “1980 Sonrası Göçler Ve Toplumsal Yansımaları” – Van Örneği

•-          Prof. Dr. Ahmet ÖZER (Sosyolog)

              “Sosyoekonomik Yapı, Göç Ve Kentleşme Bağlamında Yerel Yönetimler-Van Örneği

  15:15 – 15:30  Ara

 

15:30 – 17:30  3. OTURUM

 Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu/ Doğal Afetler ve Van

Oturum Başkanı : Altan ÖZTÜRK (JMO Van İl Temsilcisi)

•-          Erhan KARAESMEN (ODTU – İnşaat Mühendisi)

             “Kentsel Gelişme ve Depremsellik”

•-          Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU (Jeofizik Mühendisi)

             “Van Ve Çevresinin Deprem Tehlikesi”

•-          Haluk Mutlu ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi)

            “Afetlerde Meslek Örgütlerinin Görev ve Sorumlulukları”-
            TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘nın Afet Hazırlık Ve Müdahale Örgütlülüğü

•-          Özden IŞIK (Bakırköy Afet Yönetim Merkezi Koordinatörü)

             “Afet Yönetimi Ve  17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi Sonrası Türkiye‘deki Gelişim Süreci”

    

18.00 – 20.00  Kokteyl

 

02 Ekim 2009 Cuma

09:00 – 10:00  4. OTURUM

Kentleşme Sürecinde Gıda, Tarım ve Orman

Oturum Başkanı: M. Necip ALTUNLİ (ZMO Van Şube Başkanı)

•-          Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER (Gıda Mühendisi)

             “Van‘da Gıda güvenliği ve Güvencesi İçin Öneriler”

•-          Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ (Ziraat Mühendisi)

             “Van İli Gübreleme Ve Toprak Sorunları”

•-          Doç. Dr. Remzi ATLIHAN (Ziraat Mühendisi)

             “Neden Organik Tarım”

 

10:00 – 10:15  Ara

 

10:15 – 12:45    5. OTURUM

Kentsel Planlama, Yapılaşma Politikaları ve Ulaşım

Oturum Başkanı: Şemsettin BAKIR (İMO Van Şube Başkanı)

•-          Abdullah Özcan BAYRAKCI (Makine Mühendisi)

             “Van Kent İçi Ulaşımının Yapısal Sorunları  ve  Beklentiler”

•-          Prof. Dr. Şükran ŞAHİN (Peyzaj Mimarı)

             “Peyzaj Plan Ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının Korunmasındaki Etkisi
             Ve Ülkemiz Gerçeği”

•-          Doç. Dr. H. Çağatay KESKİNOK (Şehir ve Bölge Plancısı)

             “Van Kentinin Kentleşme Sorunları”

•-          İbrahim ALTUN (İnşaat Yüksek Mühendisi)

             “Kent İçi Trafik Yönetimi”

•-          Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN (İnşaat Mühendisi)

            “Kent Ulaştırma Ana Planı”

 

12:45 – 13:45     Yemek Arası

 

13:45 – 15:45    6. OTURUM

Çevre Açısından Mevcut Durum ve Van Gölü Kirliliği

Oturum Başkanı: Cevat BOZ (KMO Van İl Temsilcisi)

•-          Yrd. Doç. Dr. Harun AYDIN (Hidrojeoloji Mühendisi)

             “Van İli İçme Ve Kullanımı Suyu Potansiyelinin Sürdürülebilir Yönetim Açısından Ön
             Değerlendirmesi”

•-          Doç. Dr. Nahit AKTAŞ (Kimyager)

             “Van Gölü Kirliliği”

•-          Murat V. ARDELAN (Kimyager)

             “Van Gölü ve Kenti Üzerine” -Göl, Şehir ve Etkileşimleri

•-          Ahmet GÖKSOY (İnşaat Mühendisi)

             “Van Gölü Havzası Çevre Kirliliği”

 

15:45 – 16:00  Ara

 

16:00 – 17:30    7. OTURUM

Kentin Enerji ve Doğal Kaynakları, Enerji Verimliliği

  Oturum Başkanı: Hüsnü UÇKAN (MMO Van İl Temsilcisi)

•-          Prof. Dr. Hasan YUMAK (Ziraat Mühendisi)

             “Van İlinin Güneş Ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli”

•-          Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ATEŞ (Elektrik-Elektronik Mühendisi)

            “Enerji Ve Çevre”

•-          Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ (Elektrik-Elektronik Mühendisi)

             “Van İli‘nin Enerji Sorunları ve Çözüm Önerileri”

•-          M. Nedim TÜZÜN (EMO Diyarbakır Şube Başkanı)

             “Kentlerde Enerji Verimliliği, Van İlinin  Enerji Üretim Potansiyelive Elektrik Enerjisi
              Problemleri”

 

03 Ekim 2009 Cumartesi

09:00 – 12:00    FORUM

Demokratikleşme, Yerel Yönetimler, Örgütlü Kent ve Özerk Yönetim

Oturum Başkanı: Mehmet SOĞANCI (TMMOB Yön.Kurulu Başkanı)

•-          Osman BAYDEMİR (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

•-          Bekir KAYA (Van Belediye Başkanı)

•-          Necdet ATALAY (Batman Belediye Başkanı)

•-          Mehmet Fazıl TÜRK (Mersin Akdeniz Belediye Başkanı)

 

13:00 – 19:00  Teknik Gezi


Spread the love