02.07-MİTİNG: Sivas Katiamını Kınama

İSTANBUL

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal’ı anmak üzere Sivas’a giden 33 insanın Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesi,

Ortaçağ vahşetiyle Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye ve halkların kardeşliğine, bir arada yaşama

kültürüne ve çok kültürlülüğe yapılan bir saldırıydı. Bundan 15 yıl önce Sivas’ta gerçekleşen gerici saldırıyı kınamak

üzere Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun çağrısıyla İstanbul’da yapılacak olan mitinge

TMMOB İKK katılım sağlayacaktır.

2 Temmuz 2008 Çarşamba günü Kadıköy’de yapılacak olan miting için saat 16:00’da Tepe Nautilus önünde

TMMOB pankartı arkasında toplanılacaktır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği

Tel: 0212 227 69 10 Dah:127

Web: www.ikkistanbul.org

E-Posta: ikkistanbul@ikkistanbul.org

 

ANKARA 

Sivas katliamını lanetlemek için 2 Temmuz 2008 Çarşamba günü Saat 17:30’da Kolej Meydanında yapılacak miting

için Saat 16:00’da Toros Sokak‘ta TMMOB pankartı altında toplanılacaktır.