Zonguldak’ta mühendislik öğrencileri buluştu

Zonguldak’ta mühendislik öğrencileri mühendislik etiğini ve enerji politikalarını konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde mühendislik öğrencileri, TMMOB Genç Zonguldak’ın düzenlediği “Mühendislik Günleri” etkinliklerinde bir araya geldi. İki gün boyunca söyleşilerden oluşan etkinlilerde mühendislik etiği, enerji politikaları, nükleer enerji ve mühendislikte mekanik başlıkları konuşuldu.

Mühendislik ahlakı tartışması büyütülmeli
Mühendislik etiği başlığında konuşmacı olarak katılan Politeknik YK üyesi makina mühendisi Hayati Can, gelinen noktada mühendislik mesleğinin sermayenin ihtiyaç ve koşullarına göre şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti. Can, mühendisliği toplum yararı olmaksızın yapmanın mühendislik ahlakıyla bağdaşmadığını aktardı. Can, mühendislik ahlakı tartışmasının da ne denli hayati olduğunun Soma’da Ermenek’te bir kez daha ortaya çıktığını, mühendislerin güvenli ve güvenceli bir yaşam için halkın mühendisliği mücadelesini büyütmekten başka çaresinin olmadığını ifade etti.

hay_1zor_1

Sermayenin enerji rantının bedeli halka ödetiliyor
Enerji politikaları başlığında mühendislik öğrencileriyle buluşan TMMOB YK ve Politeknik YK üyesi Neriman Usta, nükleer santral, ‘enerji ihtiyacı’, elektrik üretim ve tüketimi başlıklarında konuştu. Usta, AKP’nin enerji alanında yarattığı rantın faturasını halka yüklediğini, başlatılan nükleer santral tartışmalarında da “ülkenin enerji ihtiyacı” ve “milli enerji” gibi yalanlarla soygunun örtülmeye çalışıldığını belirtti. Usta, elektrik üretim ve dağıtım süreçlerinin özelleştirilmesiyle halkın enerji hakkının gasp edildiğini ifade etti. Nükleer santralin her açıdan tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu aktaran Usta, Türkiye’nin enerji alanındaki kurulu gücünün de ‘enerji ihtiyacı’ndan fazla olduğunu belirtti.

zon_1ner_1ner_2

politeknik.org.tr