Ziraat mühendislerinden şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Ziraat mühendisleri Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla Türkiye Şeker Fabrikaları`nın özelleştirilmesi için başlatılan ihale sürecine tepki gösterdi: “Nişasta bazlı şeker tehlikesi yine kapıda, halk sağlığı tehlikede”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 14 şeker fabrikasının satılmasına ilişkin karara karşı 21 Şubat 2018 tarihinde bir basın açıklaması yayımladı.

Şeker pancarı 10 milyon insanın geçim kaynağı

Ziraat Mühendisleri Odası yayımladığı açıklamada pancar şekeri sektöründe üreticisi, çalışanı, yan ve alt sektörleriyle birlikte 10 milyon insanın geçimini sağladığını belirtti.

Özelleştirmenin asıl amacı nişasta bazlı şeker üretimi

Ziraat Mühendisleri Odası, halka sağlıklı şekeri ulaştıran şeker fabrikalarının satılmasının asıl hedefinin pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansıması olarak görülmesi gerektiğini açıkladı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı basın açıklamasının tamamı şöyle:

AKP hükümeti, Türkiye Şeker Fabrikaları`nı (Türkşeker), Özelleştirme Yüksek Kurulu adı altında hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 14 fabrikamızın özelleştirilmesi (Satılması) için ihale sürecini başlatmıştır.
Bunlar; Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikalarıdır.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha uyarıyoruz,

Daha önce yapılmak istenen özelleştirme girişimleri yargı kararlarıyla iptal edilen Şeker Fabrikaları, bir kez daha özelleştirilmek amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarıldı. İhaleye kapsamında Türkşeker ’e ait; Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları yer alıyor.

Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikada, Türkşeker’in toplam çalışanlarının %55’i istihdam ediliyor. Türkşeker’in şeker üretiminin %67’si, melas üretiminin %64’ü, yaş küspe üretiminin %67’si özelleştirme kapsamına alınan fabrikalarca gerçekleştiriliyor. Türkşeker’in pancar ekimi yaptırdığı alanların %66’sı, ekim yaptırdığı çiftçilerin ise %71’i bu fabrikalara yönelik üretim faaliyetinde bulunuyor.

Asıl hedefi yalnız ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek istenmesinin, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansıması olarak görülmesi gerekiyor.

Şeker pancarı yalnız sanayi ham maddesi değil, aynı zamanda hayvan için çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisidir. Bu ürünün üretiminin gelişmesi, sorunları her geçen gün artan hayvancılığımızın için de büyük önem taşımaktadır.

politeknik.org.tr