Zeytinli’de Politeknik-Genç Mühendislik Atölyesi

Türkiye’nin dört bir yanından mühendis, mimar ve şehir plancı adayı üniversiteli, 11 Temmuz Cumartesi günü Zeytinli’deki 4 .Kolektif Yaz Kampı’nda “Politeknik-Genç Mühendislik Atölyesi”nde buluştu. Oldukça verimli ve canlı geçen tartışmaya 50 kişi katıldı.

Her sene Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversiteliyi biraraya getiren Koletif Yaz Kampı’nın 4.sünde Politeknik-Genç tarafından bir mühendislik atölyesi düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Samsun, Eskişehir, Bursa ve daha birçok ilden farklı disiplinlerden geleceğin mühendis, mimar ve şehir plancılarını biraraya getiren atölye çalışması yapılan kısa bir sunuş ile başlayıp farklı illerden ve disiplinlerden gençlerin bulundukları illerde ve odalarda yaptıklarını ve karşılaştıkları sorunları paylaşması ile devam etti.

Yapılan konuşmalarda öğrenci komisyonlarına yönelik geriletici pragmatist bakış açılarının komisyonların ilerlemesi ve genişlemesi önünde büyük bir engel yarattığı belitildi. Bazı illerde odaların yönetimlerinden destek verilmediğinin hatta bazen engellemelerle karşılaşıldığının altı çizilirken şube yönetimi tarafından izin verilmeyen etkinliği genel merkez izni ile yapmak zorunda kalabildiği söylendi. Süreklilik gösteren ve genişleyen bir komisyon faaliyetinin mühendislik fakültelerinin ilericileşmesi açısından önemli bir araç olabileceğinin değinildiği konuşmalarda ön plana çıkan farklı illerde ve farklı odalarda yaşanılan sorunların da büyük farklılık göstermesi oldu.

Oda öğrenci örgütlülüklerinin gelecektek izlemesi gereken politikaların ve Politeknik-Genç çalışmasının tartışıldığı son bölümde ise kriz ve kariyercilik karşıtı bir hattın örgütlenmesinin karşılığının alınacağı yönünde bir fikir birliği oluştu. Politeknik-Genç çalışmasının iletişiminin daha canlı kılınması ve daha koordineli bir çalışma yürütülmesi gerekliliğinn vurgulandığı konuşmalarda atölyeye katılan ve TMMOB ve odalarda henüz çalışma yürütmeyen öğrencilerin bir an evvel bu bağı kurmalarının TMMOB’ye büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

politeknik.org.tr