“Yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilere yönelik politikalarında İstanbul örneği” söyleşisi düzenlendi

Politeknik Bilim, Teknik, Kent ve Emek Söyleşileri kapsamında “Yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilere yönelik politikalarında İstanbul Örneği” başlığında söyleşi gerçekleştirildi

Bilim, Teknik, Kent ve Emek Söyleşileri bu kez “Yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilere yönelik politikalarında İstanbul Örneği” başlığıyla 14 Kasım’da Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlendi. Şehir plancısı Burcu Yanar’ın 2019 yılında İTÜ Bölge Planlama Programı’nda yaptığı “Yerel Yönetimlerin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikaları: İstanbul Örneği” yüksek lisans tez çalışmasını sunduğu yapılan söyleşide mültecilerin durumu verilerle aktarıldı.

‘6 milyon mülteci yaşam savaşı veriyor’

Dünya üzerindeki mülteci sayısının giderek arttığı ve Suriye’deki vekalet savaşı ile 6 milyondan fazla insanın sığınmacı konumuna geldiği ifade edilen söyleşide en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin barınma, sağlık, eğitim, çalışma yaşamı gibi temel haklarının mevcut durumu, Türkiye’deki yasal durum ve kentsel alanda yaşanan sorunlar dile getirildi.

Tez çalışmasının kapsamında saha çalışması olarak belirlenen İstanbul’daki belediyelerin stratejik planları, mültecilere bakış açıları, hizmet sağlama araçları, sunulan hizmetler, hizmetlere ulaşım, STK-kamu-belediye iş birlikleri, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Söyleşinin videosuna ise Politeknik Youtube hesabından erişebilirsiniz.

Tez çalışmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

politeknik.org.tr