Yeni YÖK Yasası Üniversite ile Meslek Odalarının Bağını Koparıyor

Yeni YÖK Yasa Taslağı’na göre meslek odalarının yönetim ve denetim organlarında yer alan akademisyenler üniversiteden “aylıksız izinli” sayılacak. Yeni YÖK yasası ile meslek odalarının üniversitelerle bağı fiilen sona erecek.

AKP’nin üniversiteleri demokratikleştireceği ve özgürleştireceği vaatleriyle hazırladığı yeni YÖK yasası öğretim üyelerinin, meslek odalarının, dernek ve vakıfların yönetimlerinde yer almasını fiilen engelliyor.

Yeni YÖK Yasa Taslağı’nın 66. maddesi şu şekilde;
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim organlarında görev üstlenen öğretim üyeleri kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar.”

 

Yeni YÖK yasası, üniversitelerin kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri ile bağını keserek aslında toplumla bilimin bağını kesiyor, üniversiteleri ve bilimi piyasalaştırıyor.

 

politeknik.org.tr