Yaşamımız, mesleğimiz ve haklarımız için Politeknik 5. Olağan Genel Kurulu’nda buluşalım – Politeknik

Yaşamımız, mesleğimiz ve haklarımız için yürüttüğümüz mücadeleyi büyüteceğimiz yeni bir dönemi konuşmak üzere Politeknik 5. Olağan Genel Kurulu’nda buluşuyoruz.

Saray’ın koşar adım diktatörlüğü inşa etmeye çalıştığı, bunun için savaşlardan araçların cam filmlerine kadar her türlü gündemi lehine kullanmaktan çekinmediği, hızla geçen yılların ardından 5’inci genel kurulumuza hazırlanıyoruz.

Büyük kentlerde kültür mirası niteliğindeki yapılar yıkılıp yerlerine diktatörlüğü simgeleyen yapılar konuyor, ormanlar yok edilip yaşam alanlarımız betonlaştırılıyor, tüm varlıklarımız yağmalanıyor. Ortadoğu’daki savaş bataklığı ile barış içinde yaşama özlemi her geçen gün artıyor.

Çalışma yaşamında haklarımız ise her geçen gün eriyor. Mühendisler, mimarlar, plancılar olarak bizler uzun saatlere karşılık düşük ücretlere çalıştırılıyor, mobbinge maruz kalıyoruz. İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri yok sayıldıkça çalışırken ölüyor, yok oluyoruz. İş güvencemizle sınandığımız performans değerlendirmeleri kıskacında yapmamız gereken işten kat be kat fazlasını yapmaya mecbur bırakılıyoruz.

Toplumsal yaşamı dinselleştiren politikalarla laiklik yok sayılıyor. Kadınlar yok sayılıyor, kadın erkek eşitsizliği derinleşiyor. Yaşamlarımıza dönük saldırılara dönüşen bu baskı ortamında mühendislerin, mimarların, plancıların da biatı isteniyor.

Hayır, bilgimiz, emeğimiz ve üretkenliğimizle özlemlerimizi inşa edeceğiz!

Politeknik 5. Olağan Genel Kurulu’nda mühendisler, mimarlar, plancılar arasındaki ağı sıkılaştırmak, dayanışmamızı büyütmek üzere bir araya geliyoruz. Birlikte olmak, örgütlü olmak, güçlü olmak için mücadele kürsümüzü kuruyoruz.

Mesleki bilgilerimizle, emeğimizle diktatörlüğü değil eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi inşa edeceğiz.

Mühendislerin, mimarların, plancıların buluşma günü olacak genel kurulumuza tüm dostlarımızı bekliyoruz.

Politeknik