Yaşamı Savunanlar Buluşuyor, Mücadeleler Birleşiyor (Program Eklendi)
Spread the love

Yeni yılın başlamasıyla, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Paltformu’nun öncülüğünde yeni mücadele alanlarıyla birlikte mücadele edenlerin birleştiği bir buluşma gerçekleşecek. Ülkenin dört bir yanında su, barınma, insanca yaşanabilir bir kent ve bozulmamış bir doğa isteyen, üçüncü köprüyü istemeyen, doğanın talanına karşı insanca yaşamı savunan herkes 7-8 Ocak 2012 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde buluşacak. 

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nun çağrı metni şu şekilde: 

 
Bizler,
Kapitalizmin saldırısına karşı; Hopa’dan Saklıkent’e, Fındıklı’dan Yuvarlakçay’a, Çağlayan’dan, Solaklı-Karaçam-Köknar’dan Erzurum Tortum’a, Munzur’dan, Peri’den İkizdere’ye, Tonya’ya, Hasankeyf’den Allianoi’e, Sinop Gerze’ye Anadolunun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar doğayı, dereleri, meraları, ormanları, tarım alanlarını,  yaşamı, sağlığı, eğitimi, emeği ve kültürleri savunanlarız.
 
Su kullanım hakkı anlaşmaları, enerji üretim lisansları ile nehir tipi HES (hidroelektrik santral)’ler ve barajlar ile suyu dere yatağından, doğadan koparıp tutuklayarak sermaye birikimine sokanlara,  yaşam alanlarını yok etmek isteyenlere karşı;
 
Peri Suyu için yapılmaya çalışılan HES’lerde olduğu gibi, şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla, vadi boyunca köylülerin meralarında ve orman alanlarında inşaa edilen güvenlik karakollarının kural tanımadan doğayı tahrip etmesine, ormanları yok etmesine karşı,
 
Sivaslılar Köyü’nden Çorlu’ya, Ünye’den Çanakkale’ye Gerze’ye kadar dağlarda, kıyılarda, vadilerde, tarım arazileri üzerinde, termik santraller, çimento fabrikaları, taşocakları, organize sanayi bölgeleri ve liman-tersaneler kurarak yaşam alanlarını ve havzaları ortak olarak kullananlara, ticarileştirenlere karşı;
 
Mersin’den Sinop’a, İğne ada’ya ve Malatya’ya kadar yapımı planlanan nükleer santrallere, nükleer silahlara, füze kalkanlarına karşı;
 
Samandağ ve Çine’de rüzgar santralleri kurmak amacıyla, Uludağ’da, İstanbul Belgrad’da, Munzur’da yeraltı ve kaynak sularını ticarileştirmek amacıyla ormanları talan edenlere karşı;
 
Belgrad ormanlarından Trakya’daki meralara kadar tehlikeli atık yakma ve depolama için ormanların, meraların, tarım topraklarının yok edilişine karşı;
 
Bergama’dan Uşak’a, Gökçeada’dan Eşme’ye, Kütahya Gümüşköy’e ve Manisa Çaldağı’na kadar siyanürle altın, gümüş ve Nikel madeni, çıkarılarak, işlenerek yaşamın, doğanın yok edilişine karşı;
 
Köprüler, otobanlar, kanallar, kentsel dönüşüm projeleri ile su havzalarını, ormanları, tarım alanlarını, yaşamı rant için yok etmek isteyenlere,  kent ve köylerde suları kontörlü ya da kontörsüz sayaçlarla piyasalaştıranlara karşı;
 
Suyun ve su havzalarından sermaye biriktirmek isteyenlere, su havzalarını, meralar, ormanlar, tarım alanlarını sermayenin kullanımına sokanlara karşı;
 
Tarımın şirketleşmesine, küçük çiftçiliğin tasfiyesine karşı;
 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tohumlarla tarımı ve biyoçeşitliliği, insan ve hayvan sağlığını tehdit edenlere karşı olanlar,
 
Emeğin sömürülmesine, yaşamların yok olmasına karşı duranlar,
 
Parasız eğitimi savunanlar,
 
Sağlığın ticarileştirilmesine karşı herkes için sağlıklı ve güvenli gelecek isteyenler, meraların, ormanların, su havzalarının şirketlere satılmasına, doğal alanların, suların yaşamın, sağlığın, eğitimin ticarileştirilmesine karşı mücadele edenler olarak,
 
Sonuna kadar birlikte direneceğiz.
 
Hopa Kemal Paşa’da, Erzurum Tortum’da, Sinop Gerze’de, Solaklı Karaçam’da olduğu gibi yaşam alanlarını kapitalizmin saldırısına karşı koruduğu için devletin güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayarak ölenlerin, gözaltına alınanların, dövülenlerin hesabını mutlaka soracağız.
 
Yaşam alanlarını ve yaşamı sermaye birikimine sokmaya kalkışanları yargılama yolunda,
Yaşamımızı ve yaşam alanlarımızı sermayeye karşı sonuna kadar sürdüreceğimiz direnişimizi, mücadelelerimizi ortak dayanışmaya taşımak için,
Birlikteliğimizi, kendi hukukumuzu oluşturmak için,
Mücadelede bundan sonra ortak olarak yapacaklarımızı tartışmak üzere
İstanbul’da buluşuyoruz.
 
Çağrımız mücadele edenleredir. Çağrımız kapitalizme ve yandaşlarına karşı birlikteliğe ve dayanışmayadır.
 
Tarih: 7-8 Ocak 2012
Yer: Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul
 
Program: 
 
7 Ocak 2012 – Cumartesi
 
09.30 / 10.00 Kayıt / Çay – Simit
10.00 / 11.00 Açılış Konuşması.
Yaşamı ve Doğayı Savunma Mücadeleleri:
Saldırı ve Direnişler.
Sunum ve Film gösterimi
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu(STHP)

11.00 / 11.15 Çay / Kahve Arası

Yaşamı, Doğayı;Toprağı, Havayı, Suyu, Gıdayı, Ormanı, Merayı Korumak İçin Mücadele Edenler Konuşuyor – Birleşiyor: [1]

11.15 / 13.00 Kentsel – Kırsal Dönüşüme Karşı Mücadeleler

Kirliliğe Karşı Mücadeleler
Siyanürle Madenciliğe Karşı Mücadeleler
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Karşı Mücadeleler

13.00 / 14.00 Yemek Arası

14.00 / 15.30 Termik Santrallere Karşı Mücadeleler
Nükleer Santrallere Karşı Mücadeleler
Rüzgâr Enerji Santrallerine Karşı Mücadeleler
Güneş Enerjisi Santralleri / Güneş Enerjisi Tarlalarına Karşı Mücadeleler
Bitkisel Yakıtlara Karşı Mücadeleler
Enerji İletim Hatlarına Karşı Mücadeleler

15.30 / 15.45 Çay / Kahve Arası

15.45 / 18.00 Suyun Ticarileştirilmesine Karşı Mücadeleler;
Hidroelektrik Santrallerine Karşı Mücadeleler
Barajlara Karşı Mücadeleler
Yeraltı Sularının Korunması Mücadeleleri
Su Hizmetlerinin Ticarileştirilmesine Karşı Mücadeleler
Kentte – Tarımda Kontörlü Sayaca Karşı Mücadeleler

8 Ocak 2012 – Pazar
 
10.00 / 10.30 Çay – Simit
10.30 / 11.00 STHP – İlk Gün Paylaşılan Mücadele Deneyimlerinden Notlar
11.00 / 11.30 STHP – Mücadelenin Bugünü ve Önümüzdeki Yeni Engellere Rağmen Mücadele
11.30 / 11.45 Çay / Kahve Arası
11.45 / 13.30 Mücadelelerde; Yaşam Hakkı / Halkın Hukuku
13.30 / 14.30 Yemek Arası
14.30 / 16.00 Ortak Mücadele İçin Önerilerin Değerlendirilmesi,Önerilerinden Sonuçlar

16.00 / 16.15 Çay / Kahve Arası
16.15 / 17.15 Birlikte Mücadele Geleceğimiz ve Mücadelenin Yol Haritası

17.15 / 17.30 Sonuç Bildirgesi

17.30 / 18.00 Grup Yorum Dinletisi / Kapanış

 
 
politeknik.org.tr 


Spread the love