Yaşamı Savunanlar 10. Ulaştırma Şurası Önündeydi

Bugün ( 28.09.2009) saat 12:30 da  3. Köprü Yerine Yaşam Platformu temsilcileri , 10. Ulaştırma Şurası’nın toplandığı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla , İnsanca Bir Yaşam İçin, kentin hiçbir problemini çözmeyecek, aksine İstanbul’u daha da yaşanmaz hale getirecek olan başta 3. köprü olmak üzere hiçbir rant projesine geçit vermeyeceklerini  ve bunun için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını bir kez daha yinelediler.


Platform adına Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı Besim S.SERTOK tarafından okunan açıklamada : “İstanbul’u  bir rant alanı olarak pazarlamak isteyen politikalar sonucunda; içme suyu havzaları,  tarım alanları ve  orman alanları yağmalanmakta, rant değeri yüksek yoksul mahalleler dönüşüm adı altında yıkılarak  burada yaşayan insanlar sürgün edilmekte, bunun sonucu olarak ise, kentimiz sağlıksızlaştırılmakta ve  artık insanların ölümüne yol açılmaktadır. Bizler; İstanbul’u savunmaya, daha yaşanabilir kılmaya ve en önemlisi çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir şehir bırakmaya gönül vermiş insanlar olarak uzun süredir 3. Köprü’nün yapılmasının İstanbul için bir cinayet olduğunu, bir yandan da bu yağmanın ormanlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, kentteki tüm ranta konu olmuş alanları doğadan, bilimden, kamu ve toplum yararından yana savunuyoruz.” Denildi.

Daha sonra platformun aldığı karar doğrultusunda  11 Ekim 2009 Pazar günü Beşiktaş ‘ta gerçekleştirilecek olan eyleme , ormanlarımıza , su havzalarımıza,  barınma hakkımıza  kısacası kentimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm İstanbul halkı davet edilerek basın açıklaması sonlandırıldı.

 

 

politeknik.org.tr