Verimlilik adı altında elektrik faturalarında bir soygun daha

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı açıklandı. Taslak dağıtım şirketlerine teşvik payından ve halkın elektrik faturalarında yeni bir soygun kaleminden bahsediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı’nda elektrik faturaları için iki yeni soygun alanı tarifleniyor. Halkın faturalarına Elektrik Vergisi, ticari kullanıcılara İklim Değişikliği Vergisi eklenecek.

Enerji verimliliği ne demek?
Enerji verimliliği daha az enerji ile daha çok iş yapmaktır. Enerji verimliği için iletim, dağıtım hatları ile trafo merkezlerindeki kayıpların azaltılması yönünde bir çalışma gerekir. Bu çalışmalar halkın da bilinçli bir şekilde enerji tüketimi yapmalarını sağlayacak eğitim çalışmalarıyla desteklenmesiyle sürdürülür.

Enerji verimliliğinde yalnızca son tüketiciler söz konusu değildir. Kent yaşamında, aydınlatmalardan başlayarak çeşitli yenilikler ve yöntemlerle topyekün bir tasarruf çalışması ve iyileştirmeler yapılmalıdır.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağında ise enerji verimliliği yalnızca halkın ve ticari kullanıcıların faturaların vergilendirilmesi, yani zamlanması yoluyla elektrik kullanımını azaltma amacı yer almaktadır. Üstelik bu vergilerden elde edecek gelirin nasıl kullanılacağına, bu gelirle neler yapılacağına ilişkin herhangi bir durumdan bahsedilmiyor. Faturalardaki bu yeni soygun kalemlerinden elde edecek gelir dağıtım şirketlerine teşvik olarak verilecek. Yani şirketler karlarına kar katacak.

Faturalardaki hukuksuz kayıp-kaçak bedeli ne oluyor?
Faturalarda yıllardır hukuksuz bir biçimde tahsil edilen kayıp-kaçak bedellerinin de nereye harcandığı bilinmeyen bir konu. Enerji iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıplar sebebi ile yıllardır toplanan bedeller ile hatlarda, trafo merkezlerinde iyileştirmeler yapılıp, kayıp oranı azaltılabilecekken, şirketler bu hukuksuz gelirle karlarını arttırmaya devam ediyor.

AKP enerji alanındaki soygundan vazgeçmiyor
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı, bugün meşru olmayan bir biçimde iktidarını sürdüren AKP’nin ve bakanı 7 Haziran seçimlerinde milletvekili olmayan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji alanındaki soygundan vazgeçmediğinin bir göstergesi. AKP savaşla başlattığı erken seçim sürecinde tek başına iktidarda olmak için sermayeye, yandaş şirketlere halkı soyarak yeni gelir alanları yaratacağını taahhüt ediyor.

 

politeknik.org.tr