Veblen’in “Mühendisler ve Fiyat Sistemi” Kitabı Türkçe’de

Mühendisler, mühendislerin toplumdaki konumu, sermaye ile ilişkileri gibi tartışmaların bir çoğu Thorstein Veblen’in 1921 yılında yayınlanan “Mühendisler ve Fiyat Sistemi” eserindeki görüşlere dayanır.
 
Nilüfer Göle “Mühendisler ve İdeoloji” kitabında Veblen’in mühendislere biçtiği misyonu, Taylor’un işletme ölçeğinde gördüğü işlevin toplum ölçeğine taşınması olarak değerlendirmiştir. Öte yandan, Ahmet Haşim Köse ile Ahmet Öncü ise 2000 yılında yayınlanan “Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik. Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar” kitabında Taylor ile Veblen’i kapitalizm şartları altındaki iki zıt konumun temsilcileri olarak değerlendirmiştir.

Ancak, tartışmayı yaygın şekilde anlamak ve üzerinde tartışmak için gerekli bir şey eksikti: Veblen’in mühendislere devrimci bir misyon yüklediği kitabı Türkçe’ye çevrilmemişti. Elektrik Mühendisleri Odası bu boşluğu doldurarak önemli bir görevi yerine getirdi. Veblen’in “Mühendisler ve Fiyat Sistemi” kitabı Ahmet Öncü’nün editörlüğünde Barış Özçorlu tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayınlandı. Kitapta, Veblen’in eseri dışında William M. Dugger’in “Kızıl Veblen” başlıklı önsözü ile Ahmet Öncü, Mahmut Kiper ve Aykut Göker’in yazıları da yer alıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin, mühendislerin sınıfsal pozisyonlarını tartışan makaleleri “Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri” başlıklı bir dizide yayınlamasının ardından Veblen’in de Türkçe yayınlanması bu alandaki tartışmaların derinleşmesine katkı sunacaktır.

Kitabı edinmek isteyenler Elektrik Mühendisleri Odası’nın linkine http://kitap.emo.org.tr/genel/kitap_goster.php?kodu=12 adresinden ulaşabilirler.


politeknik.org.tr