Varlık Fonu tasarısında yok yok: Maden ve jeoloji mühendislerinin haklarına kısıtlama
Spread the love

Maden Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ortak bir açıklama yayımlayarak, “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 31. maddesinin çalışma yaşamında mühendislerin emeğini ucuzlatmak, mühendisleri topyekun güvencesiz kılmak için çıkarılmak istendiğini açıkladı. Meslek odaları, yetkin mühendislik uygulamasıyla mühendislik diplomasını yok sayan, ücretli çalışan genç mühendisleri belgelendirme faaliyetlerine tabi tutacak tasarının geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Maden Mühendisleri Odası (Maden MO) ve Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 31. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu`na iki ek madde yapılmak istendiğini, değişikliğin üyelerinin/meslektaşlarının lisans ve lisansüstü eğitimleri ve diplomalarımızı yok saydığını vurguladı. Meslek odaları bugün (16 Ağustos) yaptıkları açıklamada, meslektaşlarının kimlerden oluşacağı bilinmeyen, tamamı Bakanlık tarafından atanacak ve yetkinliklerinin neler olduğu bilinmeyen komisyon üyeleri tarafından ‘yetkilendirilmek’ istenmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

“Yasanın amacı güvencesiz çalışma yaşamı ve ucuz emek”
Mühendislik diplomasına rağmen belgelendirme ve yetkilendirme uygulamasının çalışma alanında güvencesizliği derinleştireceğini, özellikle ücretli çalışan genç mühendislerin emeğini ucuzlatacağını belirten meslek odaları “Tasarı ile en çok zararı genç, işsiz ve yoksul mühendisler görecektir. Eğitim öğretim alt yapısı ve kadroları yeterli olmayan üniversitelerde, eşit koşullarda eğitim şansı olmayan ve ancak kendilerine sunulan imkânlarla mühendis unvanını alabilen genç mühendisler yeniden bir değerlendirmeye tabii tutulacak ve bu unvanı da kullanamaz hale gelecektir. Bu ayıklama, var olan eşitsizliği daha da derinleştirerek” ifadelerini kullandı. Meslek odaları, tasarının getirdiği yetkin mühendislik kavramıyla sermaye lehine “yetkin olmayan mühendisler” sıfatıyla düşük ücretlere çalıştırma olanağı yaratacağını belirtti.

İmza yetkisi belgeye bağlı olacak
Tasarının, üniversite diploması sahibi olmanın ötesinde ayrıca 5, 10 veya 15 yıl gibi belirlenecek sürelerde madenciliğin aynı alanında çalışmış olan, açılacak olan ücretli kurslara giden ve ücretli sınavlardan başarılı olan çok sınırlı sayıda mühendise yetki tanıdığını belirten Maden MO ve JMO “Mühendislik fakültelerinin maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak 3458 sayılı mühendislik kanunu ile tanınmış diplomaya sahip olan mühendisler madencilik alanında belge ve rapor üretemeyecek ve hazırlayıp imzalayamayacaklardır. ” ifadelerini kullandı.

“Mühendislik faaliyetlerini nitelikli hale getirmeyecek”
Meslek odaları tasarının mühendislik faaliyetlerinin daha nitelikli olması çıkarılmadığını vurgulayan meslek odaları “Yetkin mühendis olarak belgelendirilerek tecrübe ve yetkinliğe sahip olduğu varsayılan kişilerin her yaptığı iş ve hazırladığı her rapor doğru kabul edilerek işin ve hizmetin yerinde denetim ve kontrolü ciddi zafiyete uğrayacaktır.” dedi.

“Yine kapalı kapılar ardında, yine meslek odaları yok sayılarak..”
AKP iktidarının meslek alanında mühendisleri etkileyen yıkıcı değişiklikleri kapalı kapılar ardında hazırlamaya devam ettiğini belirten Maden MO ve JMO “Meslek Odalarımızın görüşleri alınmaksızın kapalı kapılar ardında hazırlanan ve bir torba kanun içerisine yedirilerek TBMM`sine sunulan bu düzenleme kabul edilemez niteliktedir.” ifadelerini kullandı.

Maden Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ortak bir açıklama için tıklayınız

politeknik.org.tr


Spread the love