Uludağ Mühendislik Günlerinin İlk Günü Sona Erdi

İlk kez düzenlenen Uludağ Mühendislik Günleri yaklaşık 70 kişinin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla başladı .

Mühendislik günlerinin açılış konuşmasını TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli yaptı. TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli açılış konuşmasında TMMOB tarihinden bahsederken , örgütlülüğün önemini vurguladı .15 Mayıs’ta gerçekleştirilecekTMMOB mitingine çağrı yapan Düşünceli haklarımızı savunmak , eşit , özgür , bağımsız ve demokratik bir Türkiye için etkin bir şekilde mitinge katılma gerekliliğinden bahsetti.

Daha sonra makina mühendisi E. Elif Güven’in “Mühendislik Eğitiminin Dönüşümü” konulu sunumuna geçildi. Elif Güven sunumunda mühendislik bilgisi ve mühendislik mesleğinin tarihsel olarak izini sürerken özellikle neo-liberal dönem ile birlikte kapitalist iş bölümü yasalarının, mühendislik bilgisi ve mühendislik eğitiminde yarattığı dönüşümü açıkladı.

2. oturum Bilişim Uzmanı Ulaş Oruç’ un “Özgür Yazılım” konuşmasını sunmasıyla devam etti. Oruç, Özgür yazılımı ve ortaya çıkış felsefesini açıkladı. Özgür yazılımın topluma fayda sağlayan, yazılımcılar arasında bilgi paylaşımını artıran bir hareket olarak ortaya çıktığını anlattıktan sonra Özgür Yazılım belgeselinin izlenmesi ile mühendislik günlerinin ilk günü sona erdi.

politeknik.org.tr