Üniversite Çalışanı Mühendis, Mimar ve Plancıların Hazırlık Toplantısı
Spread the love

Kurultaya giderken yapılacak hazırlık toplantılarının İstanbul’daki ilk ayağı üniversitelerde akademik çalışmalarda yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla yapılacak. Üniversite çalışanlarının akademik hayatlarında yaşadıkları sorunların konu başlıkları altında tartışılacağı ve çözüm önerilerinin üretileceği toplantı 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü, Taksim’de yer alan MMO İstanbul Şubesi’nde, 14.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Hazırlık toplantısının duyurusu va tartışma başlıkları aşağıda yer almaktadır.

“Ülkemizde son dönemlerde çok ciddi ekonomik, sosyal, yasal ve yönetsel değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Kamusal alan hızla tasfiye edilirken yaratılan boşluk piyasalaştırmayla doldurulmaya çalışılmakta, bu dönüşümler emeğiyle geçinen insanlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Dünyada ve ülkemizde çok ciddi tahribata sebep olan ve artarak da süreceği kuvvetle muhtemel olan ekonomik krizle birlikte ücretli çalışan ve işsizlerin durumları her geçen gün daha da kötüye gitmektedir.
Tüm bu dönüşümlerin fazlasıyla yoğunlaştırıldığı yerden biri de üniversitelerimizdir. İşte bu koşullarda araştırma görevlisinden profesörüne kadar üniversitelerde çalışan tüm akademisyenler çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Üniversitede çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız, bu genel sorunlarla karşı karşıya kalmakla birlikte özelde ise aynı mesleğe sahip olmalarından kaynaklanan mesleki sorunlar yaşamaktadır.
TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı kapsamında gerçekleştireceğimiz ve üniversitede çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını konu alan hazırlık toplantımız bir kürsü olma niteliği taşıyor. Tüm sorunlarımızın masaya yatırılacağı bu toplantımızla çözüm önerilerimizi de ortaya koyacağımız ve bu öneriler doğrultusunda küçük ama önemli adımlar atacağız. Örgütümüz TMMOB ile üniversitede çalışan meslektaşlarımızın daha da kaynaşmasına ve örgütlülük bilincinin arttırılmasına da hizmet edecek olan hazırlık toplantımıza tüm üniversite çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancılarını bekliyoruz.”

Tartışma Başlıkları:

1. Yasal Düzenlemeler ve Etkileri
– Merkezi sınav Sistemi ve ALES
– 50d
– Toplum, meslek grupları ve üniversite ilişkilerini zayıflatan yasal değişiklikler
2. İş güvencesi, özlük hakları ve ücretlendirme
3. Eğitim kalitesinin düşmesine yol açacak değişiklikler.
–  Üniversite sayısının arttırılması
–  Norm kadro
4. Bilimsel çalışma koşullarını zayıflatan sorunlar
– Rotasyon
– Özerklik
5. Üniversitenin piyasalaşma süreci
– Performansa dayalı ücretlendirme
– Hedefi bilim olmayan rekabet esasına dayanan çalışmalar
– Yabancı dergilerde yayın yapmaya zorlanma
– Üniversiteye para kazandırmaya zorlanma
– Ücretlendirme ve geçim kaygısı
– Psikolojik baskılar
6. Ekonomik kriz ve etkileri
7. YÖK ve üniversite bileşenleri
– Siyasi baskılar
– Atamalar
– Üniversitede çalışanların özgürlükleri
8. Üniversite Çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların örgütlenmesi
– TMMOB
– Sendikalaşma
– Diğerleri
9. Çözüm Önerileri

 


Spread the love