ÜİMMŞP Kurultayı’nın Kamu Çalışanları Hazırlık Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

14-15 Kasım’da yapılacak olan Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı için İstanbul’da düzenlenen hazırlık toplantıları kapsamında 13 Haziran günü Kadıköy Belediyesi Toplantı Salonunda kamu çalışanlarının sorunları tartışıldı. Oldukça verimli geçen toplantıya yaklaşık 60 kişi katıldı.


Çeşitli kamu kurumlarından mühendis, mimar ve şehir plancılarının yanı sıra buralardan emekli olanlar ve geleceğin ücretli ve işsizleri öğrencilerin de katılım gösterdiği toplantıda, kamu kurumlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların birebir olarak karşılaştıkları sorunlar paylaşılırken bunlara dair çözüm önerileri geliştirilmeye çalışıldı.

Yapılan özelleştirmelerle bir bir tasfiye edilen kamu kurumlarında çalışanların yaşadığı sorunlar içerisinde ön plana çıkan başlıklar siyasi iktidar destekli bir biçimde yaşanan sürgünler ve gericilik baskısı, taşeron çalıştırılma, düşük ücret ve TMMOB’nin kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların sorunlarına çözüm getirmesinde yetersiz kalması oldu.

Hakkını arayan mühendislerin genel müdürler tarafından kolayca sürgün edilirken buna karşı açılan davaların yıllarca sürdüğü ve kazanılmasına rağmen bundan sorumlu kişilerin cezalandırılmadığı ve bu durumun uygulamayı yapanları cesaretlendirdiği belirtildi. Özellikle belediyelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının bir çoğunun taşeron şirketler tarafından düşük ücretlerle çalıştırıldığı ve iş güvencesinden yoksun bırakılarak her an işsiz kalma tehlikesi ile baskı altına alındığı dile getirildi. İşyerlerinde mühendis ve mimarların sendikalaşması konusunda büyük sorunlar yaşandığı bu durumun ise verilecek mücadeleyi zayıflattığı vurgulandı.

TMMOB’nin mühendis, mimar ve şehir plancıların hukuki mücadelesine destek sunacak, bu süreçleri takip ederek inisiyatif alacak bir yapılanmaların bir an evvel yaratılması gerektiği vurgulanırken, bu alanlarda örgütlülüğün güçlendirilmesi için işyeri temsilciliklerinin sağlıklı bir şekilde işletilmeye başlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Sendikalaşma konusunda yaşanılan sorunların aşılmasında sendikalarla ortak bir şekilde çalışma başlatılmasının gerektiğine değinilirken, TMMOB örgütlülüğün büyük çoğunluluğunu oluşturan ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarının çözümü için bu alanda örgütlenmede samimi bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğu dile getirildi.

 

 

politeknik.org.tr